Monien haaveena on aloittaa asuntosijoittaminen ja se onkin yksi suosituimmista sijoituskeinoista. Lisäksi puheena on myös suhteellisen turvallinen sijoitusmuoto, muihin markkinoilta löytyviin tapoihin verrattuna. 

Ennen sijoitusasunnon ostamista on kuitenkin tärkeää tutustua vastuunjakoon sekä muihin asuntosijoittamiseen liittyviin vaihtoehtoihin. Lue lisää tästä artikkelista. 

Vertaile parhaat 2 000€ - 60 000€ lainat täyttämällä hakemus 

Miksi asuntosijoittaminen? 

Asuntosijoittaminen on ollut suosiossa jo useamman vuoden ajan. Kyseessä on yksi turvallisimmista sekä monia eri mahdollisuuksia muodostavista sijoitusmuodoista. Lisäksi asuntosijoittamisella on mukava päästä mukavan tuntuisille tuotoille. 

Asuntosijoittamisen ympärille on rakentunut useita erilaisia strategioita, joista sijoittajat ovat kukin omaa mieltä. Sijoitusasuntoa mietittäessä, ensimmäinen sekä ratkaisevin kysymys onkin suora sijoitus vaiko rahastot?

Rahastoja pidetään hyvänä vaihtoehtona niiden helppouden vuoksi. Rahastoissa sijoittajilta vaadittava alkupääoma on myös huomattavasti pienempi. Lisäksi rahastosta saadut tuotot on suhteellisen nopeaa realisoida rahaksi. Rahastojen helppous voi koitua myös kyseisen sijoitusmuodon heikkoudeksi. Tämä siksi, että hallinnollisiin kuluihin joudutaan käyttämään suhteellisen suuri osa tuotoista. 

Toinen asuntosijoitusmuoto on ostaa sijoitusasunto itse sekä ryhtyä vuokranantajaksi. Tämä vaatii enemmän aikaa, vaivaa sekä tietotaitoa. Työnmäärä vähenee kuitenkin välittömästi alkuvaiheen jälkeen. Suorissa sijoituksissa sijoittajalta vaaditaan myös enemmän alkupääomaa. Näissä tilanteissa ostettavaa asuntoa on mahdollista käyttää vakuutena 60 - 80 prosenttisesti ja muut vakuudet (20 - 40 prosenttia) tulee sijoittajalta löytyä muuna omaisuutena. Suoraan sijoittamiseen tarkoitetut pankkilainat ovat myös suhteellisen helposti saatavilla, joka helpottaa kyseisen vaihtoehdon valitsemista huomattavasti. 

Huomioi nämä seikat ennen sijoitusasunnon hankintaa 

Ennen sijoitusasunnon hankintaa, tulee huomio kiinnittää useaan eri seikkaan. Se mikä on omaan mieleen, ei välttämättä ole kaikista paras sijoitusasuntona. Asuntosijoittamisessa ideana on saada mahdollisimman paljon tuottoa sekä tietenkin kysyntää, jotta oikeanlainen vuokralainen löytyisi. Lisää asuntosijoittaimiseen liittyviä pohdinnan paikkoja alapuolelta. 

Sijoitusasunnon sijainti 

Sijoitusasunnon sijainti on yksi tärkeimmistä seikoista ennen asunnon hankintaa. Yksi suosituimmista sekä samalla myös turvallisimmista vaihtoehdoista on etsiä pienikokoinen asunto kaupungin keskustasta. Monissa tilanteissa kaupungiksi kannattaa valita esimerkiksi tunnettu opiskelijakaupunki. 

Opiskelijakaupunkien keskustassa on suuri kysyntä yksiöille sekä pienille kaksioille. Yliopiston sekä muiden oppilaitosten olemassa olo pitää huolen siitä, että asuntoa etsiviä riittää vuodesta toiseen. Lisäksi keskeinen sijainti auttaa pitämään vuokran hintaa korkealla. 

Syrjäisempien sijoitukseen hankittavien asuntojen etu on puolestaan, että hinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisempia sekä valinnanvaraa on enemmän. Lisäksi tarjonnan ja kysynnän vuoksi asuntoja on mahdollista saada huomattavasti niiden markkinahintaa edullisemmin. Ennen sijoitusasunnon ostamista laitakaupungilta on kuitenkin tärkeää perehtyä kaupunginosan kysyntään sekä kehitykseen, jotta vuokralaisen löytäminen ei koidu mahdottomuudeksi tehdyn hankinnan jälkeen. 

Syrjäseudulta ostettava mahdollisesti suurempi asunto ei kuitenkaan tarkoita heikompaa sijoituskohdetta. Yleensä asunnon koon vuoksi vuokria on mahdollista pitää korkealla ja perhekotina toimivat sijoitukset ovat monissa tilanteissa pysyvämpiä ratkaisuja, eivätkä vuokralaiset vaihdu kovinkaan usein. 

Syrjäkaupungille sijoittaminen on myös varteenotettava vaihtoehto. Ennen hankintaa on kuitenkin tärkeää, että pohjatyö tehdään huolella.

Mikä tekee sijoitusasunnosta hyvän? 

Asuntosijoittamista tehtäessä, tulee omat tarpeet laittaa sivuun ja miettiä potentiaallisten vuokralaisryhmän tarpeita. Yksi tärkeimmistä on, että asunto sijaitsee palveluiden läheisyydessä. Kannattaa tarkistaa, että asunnon lähettyvillä on ruokakauppa, päiväkoti, koulut sekä muut oppilaitokset. Lisäksi asunnot yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen läheisyydessä keräävät valtavan määrän kysyntää etenkin syksyisin, jolloin uusi lukuvuosi alkaa. 

Sijoitusasunnon koko on myös monissa tilanteissa ratkaiseva. Asuntosijoittamisessa pieni kokoiset asunnot keräävät puoleensa enemmän kysyntää. Tästä syystä kaksiot on mahdollista saada vuokrattua helpoiten. Pienten asuntojen kysyntä on tälläkin hetkellä huomattavasti suurempaa, kuin suurien perhekotien. Lisäksi pienien asuntojen neliövuokra on monissa tilanteissa suuria asuntoja korkeampi. On kuitenkin hyvä muistaa, että vuokralaisten pysyvyys pienissä asunnoissa voi vaihdella huomattavasti enemmän suurempiin vuokra-asuntoihin verrattuna. 

Vuokran suuruuteen vaikuttaa myös taloyhtiön kunto. Tämän vaikutus on monissa tilanteissa suurempi, kuin itse huoneiston sisäinen kunto. Lisäksi ennen sijoitukseen tarkoitetun asunnon ostoa, kannattaa tarkistaa millaisia remontteja asuntoon on tehty sekä millaisia remontteja on tuloillaan. Monet remontit ovat todella kalliita ja tästä syystä niiden ennakkokartottaminen on elintärkeää, jotta asuntosijoittaminen olisi tuottavaa. 

Kannattaako sijoitusasunnoksi valita uudiskohde vaiko vanhempi rakennus? 

Asuntosijoittamisessa uudiskohde sekä vanha asunto tekevät merkittävän eron monilla eri tavoin. Yksi suurimmista eroavaisuuksista on, että uudiskohteissa remonteista ei tarvitse huolehtia. Vanhoissa kohteissa omistajan tulee puolestaan pysyä jatkuvasti perässä, millaisia remontteja on suunnitteilla. Uudiskohteet ovatkin mainio vaihtoehto niille sijoittajille, jotka haluavat helpon kohteen. Lisäksi uudet asunnot on mahdollista saada vuokrattua helpommin. Uudiskohteissa kuukausivuokra on myös korkeampi. 

Toisaalta uudiskohteissa vuokratuotot eivät välttämättä ole yhtä suuria, sillä asunnon hinta syö tuottoa. Tuottotasoiltaan vanhemman asunnon hankinta voi olla järkevämpää, sillä uudiskohteet menevät kaupan nopeasti, eikä hinnanalennuksista ole toivoakaan. 

Pohdintaan kannattaa ottaa myös, että uudiskohteissa sijoittajalla on mahdollisuus rahoittaa osa kohteesta yhtiölainalla. Yhtiöhyödyn vuoksi tämä voi joillekin sijoittajille olla varteenotettava vaihtoehto. Lisää yhtiölainasta sekä rahoitusvastikkeesta on mahdollista lukea täältä!

Turvallinen sijoituskohde? 

Monesti kuullaan, että sijoitusasunto on turvallinen sijoituskohde. Tämä on omalta osaltaan totta. Sijoittamiseen on täynnä riskejä, oli sijoitusmuoto mikä tahansa. Tästä huolimatta asuntosijoittaminen lukeutuu melko turvallisiin vaihtoehtoihin, sillä tuotot pysyvät suhteellisen vakaana ja ovat säännöllisiä. Asuntosijoittaminen ei ole myöskään osoittanut jyrkkää heilahtelua vuosien aikana. Parhaassa tapauksessa sijoitusasunnon arvo nousee ja kohteesta tulee entistäkin kannattavampi. 

Valittaessa uudisasunto sijoituskohteeksi, on asuntosijoittaminen stressittömämpää, sillä asunto on hyvässä kunnossa. Lisäksi uusissa kohteissa on otettu huomioon esteettömyys sekä energiatehokkuus. 

Asuntojen eduksi koituu myös niiden pitkäaikaisuus. 

Sijoittaminen lainarahalla? 

Monesti pohditaan myös, onko lainarahalla sijoittaminen turvallista. Laina on suosittu tapa toteuttaa sijoitusasunnon osto. Lainojen hankintaan ovat vaikuttaneet myös lainamarkkinoiden matalat korot. Lainaa hankittaessa tulee sijoittajalta kuitenkin löytyä tietty käteisvara sekä omaa varallisuutta. Lisäksi haettaessa lainaa vuokra-asuntoon on pankki kiinnostunut asunnon sijainnista, vuokratuloista sekä arvon kehittymisestä. Suunnitelman tulee olla realistinen, jotta pankkilainaa on mahdollista saada. Vuokratulot eivät myöskään yleensä ole riittävä tulonlähde lainaa haettaessa. Pankki tarvitsee yleisesti ottaen myös palkkatulon niiden vierelle. 

Pankit arvottavat myös kiinteän omaisuuden ja vakuudet korkealle, on lainan saaminen helpompaa jos sijoittajalla on lähtökohdat kunnossa. Lainanottajan pääasiallisena tavoitteena on saada laina maksettua vuokratulojen kautta, mutta tämä ei kuitenkaan aina riitä pankille. Pankki puoltaa lainapyyntöäsi helpommin, mikäli takaisinmaksu suunnitelma sekä strategia kulkevat käsikädessä ja ovat järkeviä. 

Vuokramarkkinat ovat säilyneet vakaina jo pidempään 

Vuokramarkkinat ovat kukoistaneet jo vuosien ajan, eikä muutosta ole havaittavissa. Asuntojen myyntihinnat voivat vaihdella vuosittain, mutta vuokra-asuntojen kysyntä ja hintataso pysyvät vuosi toisensa jälkeen samoissa lukemissa.

Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan vuokra-asuntojen vuokrat ovat tippuneet ainoastaan kerran vuodesta 1970 lähtien. Kyseinen pudotus tapahtui vuonna 1987, jolloin vuokrat tipahtivat 0,5 prosenttia. Nousuvuosina on puolestaan puhuttu  3-4% pyrähdyksestä per vuosi. Nousuissa tulee kuitenkin huomioida, että alueelliset erot voivat olla suuriakin. Tässä palaamme siis jälleen asunnon sijainnin tärkeyteen.