Lainaa pankista ilman takaajia

Pankista asuntolainaa hakiessa takaaja on yleensä tarpeen. Netistä haettavien vakuudettomien kulutusluottojen kohdalla kiinnitetään sen sijaan huomiota ainoastaan hakijan tuloihin, maksukykyyn ja luottotietoihin.

Lähes jokainen tarvitsee lainaa jossakin vaiheessa

Rahan lainaaminen muodossa tai toisessa tulee ajankohtaiseksi miltei jokaiselle jossakin elämänvaiheessa. Lainaa on mahdollista hakea ja saada monella eri tapaa.

Esimerkiksi asuntolainaa haettaessa pankki edellyttää yleensä vakuutta tai henkilötakaajaa lainan takaisinmaksun turvaamiseksi. 

Toisinaan takaajaa tai vakuutta ei ole kuitenkaan saatavilla tai lainaan ei haluta sitoa ylimääräisiä henkilöitä. Tällöin netistä haettava vakuudeton kulutusluotto saattaa osoittautua toimivaksi ratkaisuksi. 

Nettilainat eivät luonnollisesti ole satojen tuhansien eurojen suuruisia investointeja, mutta moni lainapalvelu tarjoaa rahoitusta aina 60 000 euroon asti.

Myönnetyn lainasumman suuruus riippuu aina hakijan arvioidusta maksukyvystä. Näin ollen sen, millaista lainaa itse voisi saada, saa selville ainoastaan lainahakemuksen täyttämällä.

Lainanhakuun kannattaa lainasummasta riippumatta valmistautua huolellisella budjetoinnilla ja säästämisellä.

Netti- ja pankkilainojen erot

Netti- ja pankkilainojen välillä on luonnollisesti joitakin eroavaisuuksia, joihin perehdymme tarkemmin tässä artikkelissa.

Keskeisimpinä mainittakoon hakuprosessin sujuvuuteen liittyvät seikat: netistä haettaessa lainaa voi saada käytännössä heti, jopa samana päivänä. 

Perinteisen pankin kautta lainaprosessi on usein raskasliikkeisempi ja aikaavievämpi operaatio, ja menettelyyn kuluu yleensä ainakin muutama pankkipäivä. 

Poikkeuksen muodostaa esimerkiksi opintolaina, jolle hakijalla on automaattinen valtiontakaus.

Tuolloin lainarahaa saa tililleen keskimääräistä nopeammin hakemuslomakkeen lähettämisen jälkeen. Myös opintolainan ensimmäisen erän nostaminen vie kuitenkin yleensä ainakin pari pankkipäivää.

Tässä artikkelissa kerromme lisää lainanhausta niin takaajan kanssa kuin ilman. Jakamastamme tiedosta on taatusti hyötyä, olipa tarvitsemasi laina sitten 100 tai 30 000 euroa.

Lainojen vakuudet

Lainaa myöntävän tahon tulee yrittää turvata lainaamansa rahan takaisinmaksu tavalla tai toisella.

Tästä syystä lainalta edellytetään usein erillisiä vakuuksia tai takaajaa. Lainasta riippuen takaajana voi olla joko valtio tai yksityishenkilö. 

Yleisin laina, jolle vakuutta vaaditaan, on asuntolaina. Yleisesti ottaen vakuuden arvon tulee olla noin 70-75 % asunnon arvosta, mutta tämä vaihtelee kuitenkin lainantarjoaja kohtaisesti. Ensisijaisena vakuutena toimii yleensä ostokohteena oleva asunto. 

Lainanantaja voi vaatia lisäksi muunlaista takausta lainan loppuosalle. Tälle osuudelle voi hakea omaa takausta, jolloin vakuutena käytetään omia säästöjä.

Muina vakuuksina voidaan käyttää myös muita omistuksessa olevia huoneistoja, arvopapereita sekä helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta. 

Joissakin tapauksissa lainantarjoaja voi hyväksyä henkilötakauksen, joskin tämä takausmuoto on harvinaistunut vuosien saatossa.

Vakuuden arvoa mietittäessä on hyvä muistaa, että monissa tapauksissa vakuusarvo ei vastaa käypää arvoa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että pankit vähentävät käyvästä arvosta tietyn varmuusmarginaalin, jolla varmistetaan, että takaisin maksun saanti ei olisi uhattuna, vaikka kohteen arvo syystä tai toisesta laskisikin. 

Reaalivakuudet 

Reaalivakuuksista puhutaan, kun lainaa takaa joko itse lainanottaja tai jokin toinen henkilö, joka panttaa omaa omaisuuttaan. Lainanottaja voi taata lainan ostamallaan asunnolla tai muulla helposti rahaksi muutettavalla omaisuudella. Tällöin lainanottaja voi saada lainaa pankista ilman takaajia. 

Lisävakuudet pankin kautta 

Koronaepidemian aikana asuntolainaa sai enimmillään 90 %. Lokakuussa 2021 lainakattoa pudotettiin siten, että lainaa on mahdollista saada 85 % asunnon käyvästä arvosta.

Ensiasunnon ostajan kohdalla menettely säilyi lakimuutoksesta huolimatta ennallaan, ja ensimmäistä omaa kotiaan ostava voi edelleen saada 95 % lainarahoitusta.

Mikäli lainalleen ei saa takaajaa tai vakuutta, voi lainalle hankkia useissa tapauksissa lisävakuutta pankin tarjoamien tuotteiden avulla. Nämä tuotteet kattavat parhaassa tapauksessa kokonaan takaamatta jääneen osuuden.

Lisävakuudet on tarkoitettu tilanteisiin, joissa  asuntolainan määrä ylittää asunnon vakuusarvon. Lisävakuuden myötä takaajat eivät ole välttämättä tarpeen. 

Tunnista asuntolainavakuuksien riskit

Asuntolainojen vakuudet eivät yleensä aiheuta ongelmia velalliselle, mutta tässäkin asiassa ilmenee poikkeuksia.

Yleisimpänä vakuutena asuntolainoissa käytetään itse asuntoa. Tämä merkitsee käytännössä asunto-osakekirjoja tai kiinteistön tai vuokraoikeuden kiinnityksiä.

Asunto kelpaa takaukseksi,  mikäli lainanottajalla on tarpeeksi suuret säästöt. Tämä tarkoittaa vähintään 15 % ja ensiasunnonostajan kohdalla 5 % asunnon hinnasta. 

Suurin riski vakuuksissa piilee tilanteessa, jossa maksukyky heikkenee ja vakuuksien arvo laskee. Tämä tilanne voi syntyä korkojen noustessa tai taloudellisessa taantumassa.

Korkojen nousu vaikuttaa niin velallisen maksukykyyn kuin vakuuden hintaan. Korkojen nousu vaikuttaa samaan aikaan myös asuntojen kysyntään ja laskee niiden hintoja. 

Taloudellinen taantuma vaikuttaa yleensä lainanottajan maksukykyyn ja vakuuksien arvoon. Taantuman myötä  työttömyys kasvaa ja asuntojen kysyntä ja hinnat laskevat.

Korona-aika ja poliittisesti epävakaat ajat, joita parhaillaan elämme, ovat näkyneet myös asuntokaupan saralla taantumana. 

Heikko lainanhoitokyky johtaa pahimmillaan velkakierteeseen ja vakaviin maksuongelmiin.

Mikäli oma maksukyky arveluttaa tai esimerkiksi työtilanne muuttuu, kannattaa lainanmyöntäjään ottaa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Lainaan voi usein saada lyhennysvapaata, jonka aikana velallinen huolehtii ainoastaan lainan koroista ja kuluista.

Tämä riittää toisinaan ennaltaehkäiseväksi toimenpiteeksi, eikä velallinen menetä esimerkiksi luottotietojaan tai joudu ulosottoon.

Usein kysytyt kysymykset

Pankkilaina edellyttää yleensä takaajaa tai vakuutta, ja lainan saantia edeltää pidempi prosessi.

Asuntolaina edellyttää käytännössä aina jonkinnäköistä vakuutta. Usein vakuutena toimii ostettava asunto.

Asuntolainaa varten tulee olla vähintään 15 % asunnon hankintahinnasta. Ensiasunnon kohdalla lainaa voi saada enintään 95 %.

Kaikkein pienimmät lainasummat tai esimerkiksi opintolaina eivät edellytä hakijan esittämää takausta. Opintolainan takaajana toimii valtio.

Vakuudellinen laina on lainanmyöntäjän kannalta pieniriskisempi, joten laina on tuolloin usein hieman halvempi.
Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.