Vertaile ja hae lainaa ilman takaajia 

Lainaa ilman takaajia 

Laina ja sen hakeminen on aihe, joka tulee ajankohtaiseksi miltei jokaiselle jossakin vaiheessa elämää. Lainaa on mahdollista hakea monella tapaa. Yksi yleisimmistä muodoista esimerkiksi asuntolainaa haettaessa on käyttää takaajia pankin vaatimana varmistuksena. Joissakin tilanteissa takaajaa ei kuitenkaan ole mahdollista saada tai lainaan ei haluta kiinnittää ylimäärääisiä ihmisiä. Tämän vuoksi nykyään on myös mahdollista saada lainaa pankista ilman takaajia. 

Tässä artikkelissa kerromme lisää lainanhausta niin takaajan kanssa kuin myös ilman. Ota siis hyvä asento ja nauti saamastasi tiedosta. Lisää laina aiheisia artikkeleista voit lukea laadukkaasta laina-oppaastamme, jonne voit klikata tästä!Lainoissa käytettävät vakuudet 

Kuten arvatakin saattaa suuremmissa lainoissa pankkien tulee taata rahan saanti jollakin tavalla. Tästä syystä lainalle on annettava erillisiä vakuuksia. Vakuuksina käy molemmat valtion takaus ja yksityinen henkilö. Yleisin laina, jolle vaaditaan vakuuksia on asuntolaina. Yleisellä tasolla vakuuden arvon tulee olla noin 70 - 75% asunnon arvosta, tämä vaihtelee kuitenkin lainantarjoajan mukaan. Ensisijaisena vakuutena toimii yleensä myös ostokohteena oleva asunto. 

Lisäksi lainanantaja voi vaatia muunlaista takausta sen loppuosalle. Loppuosalle voi hakea omaa takausta, eli vakuutena käytetään omia säästöjä. Lisäksi valtio saattaa avustaa osatakaajana. Takausta valtiolta on mahdollista saada enintään 10 prosentille, eli tässä vaihtoehdossa lainan hakijalla tulee olla myös omia säästöjä. Muina vakuuksina voidaan käyttää myös muita omistuksessa olevia huonestoja, omaisuutta, arvopapereita sekä helposti rahaksi muutettavaa omaisuutta. Joissakin tapauksissa lainantarjoaja voi hyväksyä henkilötakauksen, tämä takausmuoto kuitenkin harvinaistunut vuosien saatossa runsaasti. 

Vakuuden arvoa mietittäessä on hyvä muistaa, että monissa tapauksissa vakuusarvo ei vastaa käypää arvoa. Tällä tarkoitetaan, että pankit vähentävät käyvästä arvosta tietyn varmuusmarginaalin, jolla he varmistavat, että mikäli kohteen arvo laskee takaisin maksun saanti ei olisi uhattuna. 


Komplett Bank
 • Hae lainaa 1000–50 000 euroa
 • Markkinoiden joustavin takaisinmaksu
 • Nimelliskorko 4,9%–19,9%

Esimerkki: KomplettBank 10 000€ lainan todellinen vuosikorko 15,33%, 5v maksuajalla. Laina jakautuu 60 erään, eli 235€ x 60= 14 070€. Kokonaiskulut 4 070€.


Reaalivakuudet 

Reaalivakuuksista puhutaan, kun lainaa on takaamassa itse lainanottaja tai jokin toinen henkilö, joka panttaa omaa omaisuuttaan. Lainanottaja itse voi taata lainan osatamallaan asunnolla tai muulla helposti rahaksi muutettavalla omaisuudella. Tämä mahdollistaa, että lainanottaja saa lainaa pankista ilman takaajia. Omaisuutta pantattaessa tulee ottaa huomioon, että eri omaisuuslajeilla on eroja. 

Lisävakuudet pankin kautta 

Vaikka lainakatto astui voimaan heinäkuussa 2018, eivät säännöksen muuttuneet radikaalisti sillä pankit olivat noudattaneet kyseisiä säännöksiä jo ennen muutosta. Lisäksi pankit tarjoavat vielä muutoksenkin jälkeen erillisiä lainantakaustuotteita, jotka ovat niille lainanottajille räätälöityjä joiden lähipiiristä ei löydy takaajaksi sopivia henkilöitä. Nämä lisätakaukset ovat lainan loppuosalle ostettavia tuotteita ja parhaillaan ne kattavat takaamatta jääneen osuuden kokonaisuudessaan. 

Lisävakuudet ovat tarkoitettu niihin tilanteisiin, kun asuntolainan määrä ylittää asunnon vakuusarvon. Lisävakuutta hankittaessa, eivät takaajat ole välttämättä tarpeellisia. 


Ferratum
 • Hae lainaa 1–20 000 euroa
 • Laina-aika 1–10 vuotta
 • Nimelliskorko 9,95%–19,97%

Esimerkki: Ferratumin 4000€ lainan todellinen vuosikorko on 29,97%, 1v takaisinmaksu. Laina jakautuu 12 erään, eli 381,38€ x 12 = 4 576,59€. Kokonaiskulut 576,59€


Lainakatto asuntolainoille 2018 lakimuutoksen jälkeen

Vuonna 2018 Suomessa tarkennettiin lainanottoon liittyviä lakeja. Tällöin voimaan astui myös enimmäisluottosuhde, eli lainakatto. Lainakatto määrittelee ehdottomat rajat lainan vakuuksille. Lainakatolla halutaan estää kotitalouksien velkaantumista pitkäaikaisella tasolla. Kiristystä ei kuitenkaan tehty ensiasunnon ostajille, sillä myös heidän halutaan pääsevän asuntomarkkinoille. Säännösten kiristämiselle oli selkeät syyt, sillä velkaantumisaste Suomessa on olut nousussa jo 20 -vuoden ajan, eikä loppua näy. 

Vaikka lainakatto saattaa kuluttajan korvaan kuulostaa aika radikaalille, ovat pankit noudattaneet kyseisiä säännöksiä jo miltei kymmenen vuoden ajan. Tällä uudistuksella halutaan hillitä kotitalouksien velkaantumista sekä asuntomarkkinoiden ylikuumenemista. Lainakattoon tehtiin muutos, jonka mukaan myönnettävä asuntolaina voi olla enintään 85 prosenttia, kun sitä ennen se oli 90 prosenttia. Jos kyseessä on kuitenkin ensiasunto, ei asiaan ole tullut muutosta, vaan ensiasunnon ostajaa suosivat säännökset ovat pysyneet samana. Muutoksen jälkeen asiakkaan itse säästämä osuus nousi tärkeysasteikolla ylöspäin, sillä asunnon ostajalla tulee itsellään olla säästöjä vähintään 15% edestä (ensiasunnonostajalla 5%) ennen, kuin lainan ottaminen on mahdollista. 

Itse asuntoa ei myöskään ole mahdollista ostaa velaksi käyttämällä pelkästään ostettavaa asuntoa takauksena. Lainakattoa laskettaessa ei vakuutena hyväksytä myöskään henkilötakausta.

Puuttuvaa 15 prosentin lainaosuutta voidaan myös kattaa vakuudella, jos lisävakuutta on mahdollista saada. Lainakaton myötä säästäminen on kuitenkin tullut ensiarvoisen tärkeäksi. Säännöllinen säästäminen tarjoaa siis entistäkin tärkeämmän taloudellisen osan.

Lisäksi monille nuorille on tullut tutuksi ASP -asuntosäästötili. ASP -tili on tarkoitettu nimenomaan ensiasunnon ostajille. Yksi sen suurimmista eduista on ilmainen valtiontakaus 90 prosenttiin saakka. Tämä tarkoittaa, että laina on saatavissa, kun ASP-tilin omistaja on säästänyt 10% asunnon hinnasta. Muissa tilanteissa pankit voivat myöntää asiakkailleen vain sen suuruisia lainoja, jotka eivät ylitä 85 prosenttia asunnon kauppahinnasta. Takauksen enimmäismäärään vaikuttaa asunnon hinnan lisäksi asunnon sijainti. 


Haenyt.fi
 • Laina-aikaa 1–15 vuotta
 • Todellinen vuosikorko 4,5%–38%
 • Kilpailuta pikalainat, kulutusluotot ja lainojen yhdistely

Lainaesimerkki: 10 000 euron laina, 5 vuoden takaisinmaksuajalla. Lainan todellinen vuosikorko on 10,91%, jolloin lainan kokonaissumma on 12 866,64€. Kuluja esimerkki tilanteessa kertyy 2866,64€.


Tunnista asuntolainavakuudet ja niissä piilevät riskit 

Yleisellä tasolla puhuttaessa asuntolainan vakuus ei aiheuta ongelmia velalliselle, mutta on olemassa myös niitä tilanteita, jossa ikäviltä yllätyksiltä ei ole vältytty. Kuten aikaisemmin kerrottu yleisimpänä vakuutena asuntolainoissa käytetään itse asuntoa, jota täydennetään tarvittaessa toisella takauksella. Yksinään asuntoa voidaan käyttää takauksena, jos lainanottajalla on tarpeeksi suuret säästöt, eli vähintää 15 prosenttia tai ensiasunnonostajalla 5 prosenttia. 

Suurin riski vakuuksissa piilee tilanteessa, jossa maksukyky heikkenee ja vakuuksien arvo laskee. Tämä tilanne voi syntyä korkojen noustessa sekä taloudellisessa taantumassa.

Korkojen nousu vaikuttaa niin velallisen maksukykyyn sekä samaan aikaan myös vakuuden hintaan. Korkojen nousu vaikuttaa samaan aikaan myös asuntojen kysentävään sekä laskee niiden hintoja. 

Taloudellinen taantuma taas vaikuttaa yleensä lainanottajan maksukykyyn ja vakuuksien arvoon. Tässä tilanteessa työttömyys kasvaa, asuntojen kysyntä sekä hinnat laskevat. Yksi esimerkki kyseisetä tilanteesta oli 90 -luvulla nähty lama-aika. 

Heikko lainanhoitokyky voi myös johtaa vakaviin maksuongelmiin. On tärkeää, että lainaa ottaneen henkilön maksukyky säilyy ennallaan, jotta lainan hoitaminen onnistuu normaalisti.

On myös hyvä muistaa, jos vakuuden arvo ja sen lasku eivät ole vakuuden antajan toimista johtuvia, ei pankilla ole myöskään oikeutta vaatia lisävakuuksia. 

Pahin mahdollinen tilanne syntyy jos molemmat maksukyky sekä vakuuksien kattavuus heikkenevät yhtäaikaa. Tämä tarkoittaa, että lainasta ei ole mahdollista selvitä edes vakuuksia reaalisoimalla, jolloin lainan ottaja joutuu myös velkaloukkuun. Velkaloukun riskiä lisää pieni omarahoitteusuus, eli säästämisen puute ennen lainan ottamista. 

Lainaa pankista ilman takaajia 

Lainaa pankista ilman takaajia on myös mahdollista. Kyseinen tilanne vaatii kuitenkin lainanottajalta tarpeeksi säästöjä taikka muita vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta. Monissa tilanteissa takaajan hankkiminen voi tuntua tympeältä ja aina sellaiseksi kelpaavaa henkilöä ei ole saatavilla. Tästä syystä on hyvä, että nykyään lainanottaja voi taata oman ostoksensa tai jos säästöjä ei ole kertynyt riittäviä määriä, voi hän hyödyntää useista pankeista saatavia lisävakuuksia. 

Mahdollisuuksia on monia. Lainan ottajan on kuitenkin aina hyvä pitää mielessä, että lainaa myönnetään, kun hakijalla ei ole maksuhäiriömerkintöjä, hänen vakituinen asuinpaikka on Suomessa, hänellä on suomalainen henkilötunnus sekä säännölliset tulot. Lisäksi ennen lainanhankintaa, kannattaa huomio kiinnittää säästämiseen, sillä lainakaton myötä säästäminen on tullut ensiarvoisen tärkeään osaan markkinoilla. 


Anyfin
 • Anyfin ratkaisee mikäli pystyy alentamaan luottojesi hintaa
 • Ei uutta lainaa, ainoastaan matalammat kulut
 • Alenna alle 10 000€ kulutusluottojen ja osamaksujen kustannuksia

Lainaesimerkki: 1 000€ jälleenrahoitus, 10kk maksuajalla. Nimelliskorko 8,88%, 0€ hallinnolliset kulut. Todellinen vuosikorko 9,25%, eli takaisinmaksettava kokonaissumma 1 041,15 euroa.