Saatko lainahakemuksillesi aina hylkäävän päätöksen? Oletko jo luovuttanut, hakemuksien täyttämisen kanssa? Älä huoli, sillä markkinoilta löytyy useita lainapalveluita, jotka mahdollistavat lainan oton myös huonommalla luottoluokituksella. Tässä artikkelissa kerromme, millaiset luottoluokitukset ovat käytössä Suomessa? Miten pankit ja lainalaitokset määrittävät ne sekä mihin ne vaikuttavat? 

Mikäli olet kärsinyt hylätyistä lainapäätöksistä tai muuten vain kiinnostunut käytössä olevista luottoluokituksista, jatka lukemista. 

Blue Finance lue arvostelu
100 € - 5 000 €
 • Luottoa 100– 5 000€
 • Laina-aika 4–44 kk
 • Todellinen vuosikorko 26.4%–30.6%

Esimerkki Blue Finance: tyypillisen 5 000 euron joustoluoton todellinen vuosikorko on 30,6%, 12kk maksuajalla. Takaisin maksettava summa, kaikki kulut (korot ja muut kulut) huomioituna on 5 760,96€.

1 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 1–20 000 euroa
 • Laina-aika 1–10 vuotta
 • Nimelliskorko 9,95%–19,97%

Esimerkki: Ferratumin 4000€ lainan todellinen vuosikorko on 29,97%, 1v takaisinmaksu. Laina jakautuu 12 erään, eli 381,38€ x 12 = 4 576,59€. Kokonaiskulut 576,59€

300 € - 2 000 €
 • Lainaa 300–2 000 euroa
 • Nimelliskorko maksimissaan 19,9%
 • Laina-aika 4–36 kuukautta

2 000€ luotto, 12 kk takaisinmaksuajalla. Lainan nimelliskorko 19,9%, hoitokulut 0,01% lainan määrästä päivässä, maksimissaan kuitenkin 150€/vuosi. Avausmaksu on 0€. Lainan todellinen vuosikorko on 29,6%. Lainan takaisinmaksettavaksi summaksi tulee 2 295 euroa.

Komplett Bank lue arvostelu
1 000 € - 50 000 €
 • Hae lainaa 1000–50 000 euroa
 • Markkinoiden joustavin takaisinmaksu
 • Nimelliskorko 4,9%–19,9%

Esimerkki: KomplettBank 10 000€ lainan todellinen vuosikorko 15,33%, 5v maksuajalla. Laina jakautuu 60 erään, eli 235€ x 60= 14 070€. Kokonaiskulut 4 070€.

Yksityishenkilön luottoluokitukset Suomessa 

Luottoluokitukset ovat tunnetumpia yritysten keskuudessa. Nykyään pankit ovat kuitenkin aloittaneet luokittelemaan myös henkilöasiakkaansa tarkemmin. Luokittelussa he käyttävät erilaisia numero sekä kirjain yhdistelmiä, eikä käytössä ole mitään yhtenäistä säännöstöä niihin liittyen. 

Asiakkaan luottoluokitus määrittyy heidän luottokelpoisuuden perusteella ja sillä arvioidaan velanottajan kykyä selviytyä lainasta. Kyseinen tapa muistuttaa voimakkaasti yritykselle tehtävää luottoluokitusta, joista osa on parasta A-luokkaa sekä toiset taas kuuluvat alhaisempaan C-ryhmään.

Luokitusjärjestelmiä on harjoitettu siitä lähtien, kun tiedetään. Lisäksi vuonna 2007 voimaan astuneiden Basel 2 -säännösten edellytyksenä pankkien tulee seurata asiakkaiden maksukykyä huomattavasti tarkemmin. Vaikka luottoluokitukset eivät ole julkisesti määritelty, on asiakkaalla oikeus pyytää tiedot omasta luokituksestaan ja millä perustein kyseinen luokitus hänelle on määritelty. Tämä saattaa aiheuttaa ristiriitoja asiakkaan sekä luotonmyöntäjän välillä, sillä monissa tilanteissa alimpiin luottoluokkiin kuuluvat, eivät ole täysin samoilla linjauksilla luotonantajan taikka pankin kanssa. 

Pankkien sekä muiden luotonantajien luokituksista on uutisoitu paljon ja parhaillaan luokkia löytyy jopa 26 erilaista. Pankkien mukaan, heille täydellinen asiakas on keskivertoa korkeammin koulutettu, vakituisessa työsuhteessa oleva, korkeaa palkkaan nostava henkilö, joka on aina maksanut kaiken ajallaan ja muutenkin hoitanut raha-asiat kunnollisesti. Tällaiset asiakkaat pankki luokittelee kaikkien luokkien priimaan, eli esimerkiksi A1-asiakkaaksi. 

Mikäli henkilö tekee töitä satunnaisesti, eikä ole kouluttautunut kunnolla, häneltä löytyi pienet tulot suhteessa otettuihin velkoihin, jonka lisäksi henkilö on hoitanut raha-asiat huolimattomasti, voidaan hänet luokitella esimerkiksi C-ryhmään, eli tyydyttävien asiakkaiden joukkoon. 

Luottoluokitukset saatetaan merkitä myös pelkästään numeroitse, sillä yksityishenkilöiden kohdalla markkinoilta ei löydy mitään tiettyä asteikkoa. Myös pankkien sekä muiden lainapalveluiden väliset luokitukset voivat erota toisistaan. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä myös asiakkaissa. Jokaisella lainapalvelulla on kuitenkin oma tapansa määrittää asiakkuus sekä sen luotettavuus. 

Milloin luottoluokitusta hyödynnetään? 

Luottoluokitusta käytetään tilanteissa, joissa asiakas on päättänyt hakea lainaa. Se saattaa tulla myös esille, jos hän pyytää muutosta seuraavan lainaerän eräpäivään taikka lainan maksusuunnitelmaan. Luottoluokitus ei myöskään vaikuta pelkästään lainan saatavuuteen, vaan se saattaa vaikuttaa lainan hintaan sekä sille saatavaan korkoon. 

Mikäli luottohakemus on tehty Väestörekisterin kautta, ovat parhaat luottoluokitukset A+, A sekä A-. Tämä tarkoittaa, että henkilöllä ei ole maksuhäiriömerkintää tai merkintöjä. Luottolaitokset tekevät kuitenkin tarkemman luokituksen itse ja niihin liittyvät tiedot voivat perustua myös kaikkeen muuhun saatavilla olevaan tietoon. Luotonantajalla on myös oikeus painottaa valitsemiaan tietoja omalla tavalla, joka voi vaikuttaa huomattavasti heidän päätökseensä. 

Yritysten luottoluokitukset Suomessa 

Suomessa yritykset luokitellaan tarkempien luottoluokituksien alle. Tällä keinolla voidaan paremmin arvioida yrityksen kykyä selviytyä omasta taloudellisesta velvoitteestaan. Luottoluokituksella pyritään toisin sanoin kertomaan suhteellinen todennäköisyys, joka yrityksellä on joutua maksukyvyttömyystilaan. Luottoluokitus määrittää myös yrityksen saaman lainan hinnan. 

Yritysten luottoluokitukset voivat olla julkisia taikka salaisia, eli ei julkisia. Julkiset luottoluokitukset ovat tarkoitettu sijoituspäätösten taustainformaatioksi. Yleensä luottoluokituksesta puhuttaessa tarkoitetaan julkista vaihtoehtoa. 

Yrityksen luottoluokitukset ovat jaettu AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C sekä D luokkiin. Alla kerromme tarkemmin kustakin luokasta: 

 • AAA on korkein mahdollinen luottoluokitus, joka edellyttää vakiintunutta positiivista tai ei -negatiivista taustaa ja maksutapaa. Lisäksi tässä luottoluokituksessa yrityksen talouden tulee olla hyvää luokkaa. Tässä luokassa maksuhäiriönriski 12 kuukauden aikana on ainoastaan 1,1%
 • AA tarkoittaa hyvää luottokelpoisuutta ja se edellyttää vakiintunutta toimintaa, positiivista tai ei-negatiivistä taustaa ja maksutapaa. Lisäksi yrityksen talouden pitää olla vähintään tyydyttävää luokkaa. Tässä luokassa maksuhäiriönriski 12 kuukauden aikana on ainoastaan 1,4%
 • A tarkoittaa luottokelpoista yritystä. Puheena olevan luottoluokituksen saaminen edellyttää vakiintunutta toimintaa sekä positiivista tai ei-negatiivista taustaa sekä maksutapaa. 
 • AN, eli uusi yritys, kyseinen luottoluokitus edellyttää, että toiminta on aktiivista. Yritykseltä tulee myös löytyä positiivista tai ei-negatiivista taustaa sekä maksutapaa. Tässä luokassa maksuhäiriönriski 12 kuukauden aikana on 2,1%. 
 • Ei Rating, tässä yrityksen tiedot ovat puutteellisia taikka ristiriidassa toisiinsa tai kyseessä on kohde, joka ei käsitteellisesti ole liikeyritys 
 • B tarkoittaa epätyydyttävää luokitusta ja kyseinen luottoluokitus määrittyy yleensä yrityksen negatiivisesta maksutavasta tai siitä, että tilinpäätöksen mukaan yrityksen talous on ollut epätyydyttävällä tasolla. Tässä luokassa maksuhäiriönriski 12 kuukauden aikana on noussut 17,4 prosenttiin 
 • C luotonantoa ei puolleta, sillä normaalisti se kertoo erittäin negatiivisesta maksutavasta sekä siitä, että tilinpäätös kertoo yrityksen taloudellisen tilanteen olevan todella heikko