Mitä tapahtui, kun pikavipeille määritettiin korkokatto 

Pikavippien hakemista pyrittiin rajoittamaan asettamalla lainoille korkokatto. Pikavipeistä koituvien maksuongelmien muuttumisen sijaan monet yllättyivät, että muutos toi pöytään suuremmat lainasummat ja pidemmät laina-ajat. Tämä tarjoaa kuitenkin täysin uudenlaista kilpailua markkinoilla. Muutoksia on nähty niin hyvässä kuin pahassa. Pikavippien korkokatto 

Eduskunta määritti pikavipeille 20% korkokaton, jonka uskottiin pienentävän vippien hakijamäärää. Muutos on positiivinen, sillä lainan kanssa ongelmiin joutuneella henkilöllä on korkokaton myötä mahdollisuus maksaa velka kokonaisuudessaan takaisin. Samalla muutos velvoitti myös lainayhtiöitä tarkastaamaan asiakkaiden luottokelpoisuus, ennen pikalainan myöntämistä. 

Muutoksen jälkipuintina tehdyn seurannan tuloksena todettiin, että korkokattoa tulisi kiristää sovittua enemmän, jotta ylivelkaantumiselta sekä maksuhäiriöiltä vältyttäisiin. Uuden sääntelyn on kuvailtu olevan hyödyllinen, mutta tästä huolimatta laissa on huomattavia ristiriitaisuuksia. 

Pikalainoja koskettavien lakien sääntelyä on jatkettu myös aikaisempien säännösten voimaan tulon jälkeen. Näiden lakien voimaan astuessa, tulee Suomen pikalaina sääntely olemaan Euroopan kireimpiä. Kysymysmerkiksi jää kuitenkin, että lisäävätkö vai vähentävätkö nämä lainanhakijoiden määrää? 

Lakisäännöksiä tehtäessä on haluttu huomioida myös asiakkaat, jotka hoitavat luottonsa kunnolla. Heidän oikeuksiaan ei haluta myöskään vähentää lakisäännösten tuloksena. 


Hae lainaa   400-10 000 100-50 000 50-4000 100-2 000 10-3 000 10-2010 10-2 000 1000-50 000 50-20 000 100-5 000 100-5 000 1000-50 000 100-10 000 500-50 000 2000-500 000 500-50 000 2 000-10 000 1 000-3 000 1 000-25 000 10-2 100

 


FAQs