Tarkista omat luottotiedot ilmaiseksi 

Luottotiedoilla on suuri vaikutus elämään ja puhdas tausta vaikuttaa moneen asiaan positiivisesti. Luottotietojen menettäminen voi aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi työpaikan sekä vuorka-asunnon saamisessa. Jokaisella Suomalaisella on oikeus tarkastaa omat luottotiedot ilmaiseksi kerran vuodessa. Luottotiedot eivät tästä huolimatta ole julkista tietoa ja toisen henkilön luottorekisterin tarkastaminen vaatii hyväksyttävän syyn sekä kyseisen osapuolen luvan. Tässä artikkelissa perehdymme tarkemmin luottotietoihin, missä tilanteissa luottotiedot on sallittua tarkistaa ja kuinka tarkistat omat luottotiedot ilmaiseksi. Luottotiedot 

Luottotietoja käytetään yksittäisen henkilön sekä yrityksen rahallisen tilanteen arvioimiseen. Tietoja keräävät vain alaan erikoistuneet yritykset. Suomessa rekisteriä luottotiedoista pitää Suomen Asiakastieto Oy. Luottotiedoilla arvioidaan sitoumusten hoitokykyä sekä luotettavuutta. Luottotiedot on hyvä pitää puhtaina, sillä se vaikuttaa niin moneen elämän osa-alueeseen. 

Merkintä luottotiedoissa hankaloittaa elämää useilla eri tavoilla, joista kerromme lisää tässä artikkelissa. Täytyy myös muistaa, että vaikka velka olisikin maksettu, säilyy merkintä rekisterissä useamman vuoden ajan, pisimillään jopa neljä vuotta. 

Omat luottotiedot ilmaiseksi

Jokaisella Suomalaisella on oikeus tarkistaa omat luottotiedot ilmaiseksi kerran 12 kuukaudessa. Maksuhäiriömerkinnät sekä muut luottotietomerkinnät ovat löydettävissä luottorekisteristä. Luottorekisterin ylläpitämistä säätelee erillinen laki. Vuosittaisesta ilmaisesta luottotietorekisteriotteesta sinulla on mahdollisuus nähdä, mistä maksulaiminlyönnistä tai velasta merkintä on rekisteriin ilmestynyt ja mikä taho on ne sinne ilmoittanut. Lisäksi saat tiedon mistä päivästä lähtien ja minne asti merkintä on näkyvillä. Ilmainen rekisteriote lähetetään sinulle, vaikka tiedot olisivatkin täysin puhtaat. 


Hae lainaa   400-10 000 100-50 000 50-4000 100-2 000 10-3 000 10-2010 10-2 000 1000-50 000 50-20 000 100-5 000 100-5 000 1000-50 000 100-10 000 500-50 000 2000-500 000 500-50 000 2 000-10 000 1 000-3 000 1 000-25 000 10-2 100

Omat luottotiedot on mahdollista tarkistaa ilmaiseksi vierailemalla Asiakastietojen palvelupisteessä, joka sijaitsee Helsingissä. Neuvonta on avoinna arkisin kello 13:00 - 15:00 välisenä aikana. Ennen tietojen tarkastamista sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi henkilöllisyystodistuksella, passilla taikka ajokortilla. Tarkastaminen käy myös lähettämällä sähköpostia taikka kirjepostia Asiakastietoon. Pyyntöön on liitettävä oma osoite, hetu, omakätinen allekirjoitus sekä nimenselvennys. Lisäksi viestiin tulee liittää kopio henkilöllisyystodistuksesta, jossa on sinun allekirjoituksesi. Jos vastaus halutaan sähköpostitse, tulee sinun muistaa ilmoittaa myös sähköpostiosoitteeseesi viestissä. 

Omat luottotiedot on hyvä tarkastaa vuosittain, sillä niistä näet juuri samat tiedot, mitä luotonantajakin näkee luottoa, lainaa tai vastaavaa haettaessa. Kuten kaikessa, myös luottotiedoissa voi olla virheitä. Tämä on kuitenkin hyvin poikkeuksellista. Varmistaaksesi kuitenkin tietojen oikeuden, kannattaa ne tarkastaa huolellisesti. 

Jos luottorekisterissä on merkintöjä, pääset myös näkemään mitkä tahot ovat pyytäneet tietojasi ja milloin. Tämä on tapa varmistua, että luottotiedot on luovutettu ainoastaan oikeaan tarkoitukseen.

Tiedon saannin jälkeen on myös hyvä miettiä, miten merkinnän pois hoitaminen onnistuu. Maksuhäirintämerkinnän jälkeen jälki ei poistu maksun suorittamisella. Poikkeuksena aikaisempaan toimivat ulosoton suppeat sekä pitkäkestoiset esitemerkinnät, jotka tulevat poistumaan, kun ulosottoviranomainen ilmoittaa kirjallisesti saatavan suorittamisesta taikka velan vanhentumisesta. 

Mistä maksuhäiriömerkintä tulee? 

Maksuhäiriömerkintä tulee maksun laiminlyönnistä. Merkintä aiheutuu, kun saatava on ollut perinnässä riittävän kauan. Kulutusluottohäiriössä maksun on oltava rästissä vähintään 60 päivää. Kun velkaa haetaan perittäväksi käräjäoikeudessa, aiheutuu käräjäoikeuden päätöksestä maksuhäiriömerkintä.

Lisäksi merkintä voi olla lähtöisin ulosottolaitokselta. Merkintä ja sen pysyvyys riippuvat sen luonteesta. Kuluttajia koskevat merkinnät säilyvät rekisterissä 2 - 4 vuotta, vaikka maksusuoritus olisikin tehty. Poikkeuksena tästä toimii varattomuusmerkintä, joka säilyy rekisterissä kolme vuotta. Jos varattomuus velka suoritetaan ja siitä toimitetaan tieto luottorekisterinpitäjälle lyhenee aika 2 vuoteen. 15 - 18 -vuotiaat henkilöt voivat saada ulosoton toteaman varattomuusmerkinnän. Muita merkintöjä ei ole mahdollista saada, jos on alaikäinen. 

Vuonna 2015 Suomesta löytyi 350 000 henkilöä, joiden rekisteriin oli kirjattu vähintään yksi merkintä. Maksuhäiriömerkinnöistä on syntynyt suuri ongelma Suomessa. 


Hae lainaa   400-10 000 100-50 000 50-4000 100-2 000 10-3 000 10-2010 10-2 000 1000-50 000 50-20 000 100-5 000 100-5 000 1000-50 000 100-10 000 500-50 000 2000-500 000 500-50 000 2 000-10 000 1 000-3 000 1 000-25 000 10-2 100

Alta vielä muutama aihealue, jotka mietityttävät monia: 

Aiheuttaako maksukehotus merkinnän luottotietoihin? 

Ei aiheuta. Merkintä aiheutuu siinä vaiheessa, jos maksumuistutus siirtyy käräjäoikeuteen tai ulosottoon.

On hyvä muistaa, että kulutusluotoissa säännös on täysin erilainen. Luottokorttien velat sekä auton osamaksusopimukset aiheuttavat merkinnän, jos maksu on yli 60 vuorokautta myöhässä. Tällöin luotonmyöntäjällä on oikeus ilmoittaa maksuhäiriö merkittäväksi luottorekisteriin. 

Voinko välttää merkinnän, vaikka olen saanut haasteen? 

Kyllä se on mahdollista. Käräjäoikeuden toimitettua haasteen, sinulla on 14 vuorokauden pituinen vastineaika, jonka kuluessa voit maksaa saatavan kertasuorituksena. Tämä onnistuu haastehakemuksen määrittämällä summalla. Maksun suorittamisen jälkeen tulee kuitti toimittaa asianomaisille sekä varmistua maksun perille saapumisesta, jolloin haaste peruutetaan. Tällä toiminnalla vältyt maksun joutumiseslta ulosottoon, eikä maksuhäiriömerkintää synny. Joissakin tilanteissa haasteen määrittämälle summalle voidaan tehdä maksusuunnitelma. Tässä tilanteessa maksuhäiriömerkintä syntyy, mutta summa ei siirry ulosmittaukseen. 

Missä vaiheessa perintätoimisto lähettää tiedon maksuhäiriömerkinnästä? 

Perintätoimistot eivät ilmoita kuluttajien luottomerkinnöistä luottorekistereihin. Luottoyhtiöt hankkivat yksityishenkilöön liittyvät luottotiedot muualta. 


Hae lainaa   400-10 000 100-50 000 50-4000 100-2 000 10-3 000 10-2010 10-2 000 1000-50 000 50-20 000 100-5 000 100-5 000 1000-50 000 100-10 000 500-50 000 2000-500 000 500-50 000 2 000-10 000 1 000-3 000 1 000-25 000 10-2 100

Luottorekisteri ilmainen tarkastus - kolmannen osapuolen luottotiedot 

Luottotiedot eivät ole julkista tietoa ja tästä syystä niiden tarkastamista säätelee laki. Laissa kerrotaan, missä tilanteissa sinulla on oikeus tarkastaa kolmannen osapuolen luottorekisteri. Luottotietojen tarkastaminen vaatii perustellun syyn kuten auton osto tai vastaava. 

Toisen henkilön luottotietoja tarkistettaessa on tärkeää, että tietoja tarkastellaan turvallisesti. Tietoa häiriömerkinnästä ei ole luvallista luovuttaa eteenpäin. Tietoja ei myöskään saa julkaista missään. Koska luottotietoja saa pyytää vain lain määrittämissä tilanteissa, tulee niiden pyytäjän pystyä selvittämään syy myöhemmässäkin vaiheessa. 

Luottotietojen tarkastamiseen liittyviä sääntöjä määrittää luottotietolaki. Luottotietojen tarkistaminen on luvallista muun muassa huoneenvuokrasopimusta tehtäessä. Luottotietoja kysyttäessä rekisteriin jää aina tieto siitä, kuka tietoja on kysynyt ja miksi. Kolmannen osapuolen luottotietojen kysyminen luvatta on rikos taikka rike ja siitä voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. 

Luottotietoja pyydettäessä pyytäjän tulee ilmoittaa etukäteen, että luottotiedot tullaan tarkistamaan. Lisäksi on hänelle on kerrottava, mistä rekisteritiedot tullaan pyytämään. Ilmoitus on luvallista tehdä suullisesti taikka kirjallisesti, kunhan se tapahtuu ennen tietojen tarkastusta. Jos hakemus- taikka sopimus perutaan luottotietoihin viitaten, tulee siitäkin ilmoittaa kyselyn kohteelle. 

Myös työnantajilla on oikeus pyytää luottotietoja. Tämä on mahdollista, kun työ edellyttää täydellistä luottamusta työntekijään ja jos työssä on mahdollisuus taloudellisen edun laittomaan tavoitteluun. Työnantaja voi pyytää tietoja mikäli: 

  • työntekijän tehtäviin sisältyy päätäntävaltaa
  • jos tehtävään kuuluu tehdä merkittäviä taloudellisia sitoumuksia
  • jos tehtävä on taloudellisesti merkittävä 
  • jos tehtävään sisältyy itsenäistä harkintavaltaa 
  • jos tehtävään sisältyy merkittäviä luottojen myöntämistä 
  • jos tehtävä sisältää pääsyn suojattuihin liike- sekä ammattisalaisuuksiin 
  • jos tehtävään kuuluu käyttöoikeuksia, joiden avulla työntekijä pystyy siirtämään asiakkaiden taikka työnantajan varoja tai muuta niihin liittyvää

Hae lainaa   400-10 000 100-50 000 50-4000 100-2 000 10-3 000 10-2010 10-2 000 1000-50 000 50-20 000 100-5 000 100-5 000 1000-50 000 100-10 000 500-50 000 2000-500 000 500-50 000 2 000-10 000 1 000-3 000 1 000-25 000 10-2 100

Missä tilanteissa luottotiedot tarkistetaan 

Vakuutuksia otettaessa, lainaa taikka luottoa haettaessa, luottokorttisopimusta, operaattorisopimusta sekä vuokra-asuntoa haettaessa luottotiedot tarkastetaan lähes poikkeuksetta. Luottotiedoilla on suuri vaikutus taulouteen sekä maksuhäiriömerkintä aiheuttaa yleensä kielteisen päätöksen kaikissa yllä mainituissa tilanteissa. 

Luottotietojen tarkistuksella halutaan pienentää tappioiden riskiä. Maksuhäiriömerkintä on merkki aikaisemmista maksuvaikeuksista, joka voi myös aiheuttaa ristiriitaisia tuntemuksia esimerkiksi vuorkanantajissa. 

Mihin luottotietojen menettäminen johtaa 

Merkintä luottotiedoissa ei yleensä aiheuta muutosta jo voimassa oleviin sopimuksiin, kuten luottokorttisopimukseen. Se kuitenkin voi vaikuttaa haettaessa uutta luottoa. Luottotietoja käytetään monissa tilanteissa asiakkaan luotettavuuden arviointiin. Joissakin tilanteissa merkintä voi aiheuttaa sen, että asiakkuussuhdetta ei synny. Lainan saaminen sekä luottokorttisopimuksen tekeminen ovat myös mahdottomuus, jos sinulla on merkintä luottotiedoissa. Matkapuhelinoperaattorit eivät myöskään myönnä kuukausimaksullisia liittymäpaketteja, jotka ovat yleensä niitä halvimpia, jos sinulla on merkintä luottotiedoissa. Joissakin tilanteissa asiakkaalta voidaan myös vaatia ennakkosuoritusta. Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa myös työn saantiin etenkin, jos kyseessä on erityistä luotettavuutta vaativa työtehtävä. 


Hae lainaa   400-10 000 100-50 000 50-4000 100-2 000 10-3 000 10-2010 10-2 000 1000-50 000 50-20 000 100-5 000 100-5 000 1000-50 000 100-10 000 500-50 000 2000-500 000 500-50 000 2 000-10 000 1 000-3 000 1 000-25 000 10-2 100