Luottokelpoisuus ja sen vaikutus elämään

Luottotiedot vaikuttavat moniin arkipäiväisiin asioihin. Luottokelpoisuutta ja maksukykyä arvioidaan erityisen tarkasti lainaa hakiessa. Omat luottotiedot voi tarkastaa Bisnoden tai Suomen Asiakastieto Oy:n verkkosivuilla.

Ovatko luottotietosi kunnossa lainanhakua varten?

Luottotietojen tulee olla kunnossa, mikäli lainaa aikoo hakea. Tämä on sekä lainaa hakevan että lainaa myöntävän osapuolen edun mukaista. Avullamme kilpailutat markkinoiden luotettavimmat ja vakavaraisimmat lainapalvelut.

Sortter logo

Sortter

9.8/10
Lainaa1 000-60 000 €
Laina-aika12-180 kk
Nimelliskorko4-20 %
KuukausimaksuVaihtelee

Lainaesimerkki: Kun lainasumma on 60 000 €, korko 5 %, takaisinmaksuaika 15 v, avausmaksu 0 € ja tilinhoitomaksu 5 €/kk, on todellinen vuosikorko 5,28 %. Kuukausieräksi muodostuu tuolloin 479 €, ja takaisinmaksettava summa on 86 306 €.

Lendo logo

Lendo

9.7/10
Lainaa500-60 000 €
Laina-aika12-180 kk
Nimelliskorko4,90-20 %
KuukausimaksuMax. 12,50 €

Lainaesimerkki: 10 000 € laina 5 v laina-ajalla. 6,30 % nimelliskorko ja 6,49 % todellinen vuosikorko. Lainan kokonaiskustannus 11 681 € ja lyhennettävä kuukausierä 195 €. Huomioithan, että tähän ei ole laskettu mukaan mahdollisia avaus- tai tilinhoitomaksuja. Luotonmyöntäjien lainasummat vaihtelevat 500 - 60 000 €, nimelliskorko 4,90 – 20 % (todellinen vuosikorko 4,95-38%) ja laina-aika on 1–15 vuotta.

Saldo logo

Saldo

9.7/10
Lainaa max.100-10 000 €
Laina-aika1-85 kk
Nimelliskorko13,90–19,90 %
Kuukausimaksumax. 12,50 €

Esimerkki Saldo Lainasta: 2 000 euron lainan kokonaiskulut 25 kuukauden maksuajalla ovat 99€ euroa per maksuerä, eli kokonaisuudessaan kulujen yhteenlaskettu summa on 2 475€ (esimerkki Saldon kotisivuilta).

OmaLaina logo

OmaLaina

9.6/10
Lainaa100-60 000 €
Laina-aika12-240 kk
Nimelliskorko4,19–20 %
Kuukausimaksu0-12,50 €

Lainaesimerkki: Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 6,26 % tyypilliselle, 10 000 € lainasummalle laskettuna. 5 v takaisinmaksuaika, tilinhoitomaksu 5 €, avausmaksu 0 € ja esimerkkikorko 5,0%. Takaisinmaksettava summa on tällöin kokonaisuudessaan 11 623€, eli 193,71 €/kk.

Zmarta logo

Zmarta

9.1/10
Lainaa1 000-60 000 €
Laina-aika12-180 kk
Nimelliskorko4,41-20 %
Kuukausimaksualk. 0 €

Lainaesimerkki: 15 000 € laina 6v laina-ajalla, kuukausierä 270 €.Luoton kokonaishinnaksi muodostuu 19 468 €. Nimelliskorko 9% ja todellinen vuosikorko 9.38% (sis. 0€ laskutuslisän ja avausmaksun 0€).

Millaisissa tilanteissa luottokelpoisuutta kartoitetaan?

Luottokelpoisuus selvitetään niin puheliniittymän avaamisen, luottokortin hankkimisen kuin asunnonvuokrauksen yhteydessä.

Luottokelpoisuus on kysymys, joka nousee esiin lainaa haettaessa, vakuutuksia otettaessa, vuokra-asuntoa etsittäessä ja netti- tai puhelinliittymää avattaessa.

Luottotiedot nousevat esiin monissa arkipäiväisissä tilanteissa, ja maksuhäiriömerkintään johtava laskujen laiminlyönti vaikuttaa elämään jopa vielä vuosia sen jälkeen, kun velka on kuitattu.

Onkin tärkeä muistaa, että laina on aina maksettava takaisin viimeistä senttiä myöten.

Tässä artikkelissa perehdymme siihen, mitä luottokelpoisuudella tarkoitetaan, mitkä asiat vaikuttavat luottokelpoisuusarvioon, ja missä tilanteissa luottokelpoisuutta arvioidaan.

Luottokelpoisuuden määritelmä

Luottokelpoisuudella viitataan yksittäisen henkilön, yhtiön tai yhteisön kykyyn suoriutua taloudellisista velvoitteistaan.

Käytännössä termi kuvastaa sitä, kuinka lainanmaksu sekä muiden menojen hoitaminen onnistuu ilman kolmatta osapuolta ja mikä on riski ko. maksujen tahalliseen tai tahattomaan laiminlyöntiin. 

Luottokelpoisuus on mahdollista selvittää siihen erikoistuneen laitoksen arviolla. Luottolaitoksen tehtävänä on perehtyä yksityishenkilön tai yrityksen tilanteeseen ja luokitella tarkka luottokelpoisuus. 

Oman luottokelpoisuutensa voi selvittää kerran vuodessa ilmaiseksi Suomen Asiakastieto Oy:n sivuilla.

Luottokelpoisuuden arviointi käytännössä

Omat luottotietonsa voi selvittää helposti netissä.

Luottokelpoisuuden arviointi on Finanssivalvonna määrittelemä, ja arvioinnin tulee olla sama jokaiselle. Yleisin syy luottokelpoisuuden arvioinnille on osamaksu-, luottokortti- tai lainahakemus.

Laina, osamaksu tai luottokortti myönnetään ainoastaan, mikäli luottoluokitus on hyvä, ja aikaisemmat maksut on hoidettu moitteettomasti. 

Luottokelpoisuuden arviointiin käytetään monenlaisia tietoja ja menetelmiä. Tärkeimpinä toimivat tulojen ja menojen suhdanne.

Jos luottolaitos määrittelee menot liian suuriksi tuloihin nähden, ei luottoa myönnetä.

Ennen digiaikaa luottokelpoisuus arvioitiin tutustumalla hakijan rahalliseen tilanteeseen, jonka perusteella päätös lainan myöntämiseksi tehtiin.

Digiaikakaudella markkinoille on tullut erilaisia ratkaisuja, jotka ovat nopeuttaneet luottopäätöksen tekoa merkittävästi.

Monissa Euroopan maissa tunnettu positiivinen luottorekisteri ei ole vielä toistaiseksi käytössä Suomessa, mutta se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024.

Positiivisesta luottorekisteristä lainanmyöntäjä pystyy selvittämään olemassa olevan luoton, jolloin asiakkaan reaaliaikaisesta takaisinmaksukyvystä ja taloudellisesta tilanteesta saadaan kattavampi käsitys.

Toistaiseksi luotonantajalla kykenee näkemään ainoastaan olemassa olevat maksuhäiriömerkinnät. Positiivisen luottorekisterin myötä maksukyvyn arviointi olisi huomattavasti helpompi prosessi. 

Euroopan pankkiviranomaiset (EBA, European Banking Authority) ovat antaneet virallisen ohjeistuksen luottokelpoisuuden arviointiin, mutta arviointia valvoo jokaisen maan oma viranomainen.

Suomessa kuluttajansuojalaki määrittää ja sääntelee luottokelpoisuuden arviointia yhdessä Finanssivalvonnan kanssa

Luottolaitokset selvittävät aina samat asiat luottokelpoisuutta arvioidessaan. Luottolaitosten tulee noudattaa arviointikäytännössä täydellistä tasapuolisuutta.

Prosessissa selvitetään ja tunnistetaan asiakkaiden tiedot, ja kartoitetaan tämä kykyä suoriutua nykyisistä ja tulevista maksuvelvoitteista.

Yritysten luottokelpoisuuden selvittäminen

Yritysten luottokelpoisuuden selvittäminen on oma lukunsa. Yrityksille on nimittäin olemassa useita eri luottoluokituksia.

Näihin vaikuttavat taloudellinen tilanne, aikaisimmista maksuista suoriutuminen ja se, kuinka monta tilikautta yritys on ollut toiminnassa. Yrityksen tilannetta tutkitaan myös YTJ:n avustuksella. 

Yrityksen luottoluokitus ilmoitetaan kirjainyhdistelmillä. Luokitukset ovat muun muassa AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D jne.

Moody-luokat AAA-BBB ovat keskitason yläpuolella ja AAA-BAA keskitasoa. BA-D ovat huonoimmat mahdolliset luokitukset, jolloin luoton myöntäminen yritykselle on erittäin epätodennäköistä. D-luokka tarkoittaa, että yritys on käytännössä konkurssissa.

Yritysten luottoluokitukset on lisäksi jaettu lyhyen- ja pitkän ajan luottoluokituksiin. Lyhyen ajan luottoluokitukset tehdään usein koneellisesti.

Kartoituksessa otetaan huomioon esimerkiksi yrityksen maksuhäiriömerkinnät ja muut yrityskytkökset. Yleensä kyseistä luottoluokitusta käyttävät eri tavarantoimittajat.

Pitkässä luottoluokituksessa luokituksen tekee analyytikko. Analyytikon tehtävänä on perehtyä useamman viikon ajan yritykseen ja sen toimintaan.

Lisäksi analyytikko selvittää yrityksen tulevaisuudennäkymiä, ja perustaa vastauksensa yleiseen tilanteeseen. Suomessa pitkän ajan luottoluokitusta käyttävät muun muassa pankit.

Hakijan luottokelpoisuuden selvittäminen 

Luottokelpoisuus selvitetään siten, että luottolaitos pyytää laajan tietopaketin hakijan ansiotasosta.

Mikäli hakijan tulot vaihtelevat, tulee luottolaitoksen varmistua siitä, että takaisinmaksu onnistuu myös tulojen vaihdellessa.

Hakijan luottokelpoisuutta selvitetään molempien osapuolten edun nimissä. Myös työttömän on tietyissä tilanteissa mahdollista saada lainaa, mikäli talous on vakaalla mallilla, eikä muita velkoja ole. Tuolloin lainansaanti edellyttää kuitenkin yleensä tarkempaa selvittelyä.

Kuluttajan nykyinen ja tuleva maksukyky

Tulojen lisäksi luottolaitoksen tulee varmistua siitä, että lainanhakija pystyy suoriutumaan lainan takaisinmaksusta korkoineen ja kuluineen. Maksukykyyn vaikuttavat monet asiat, kuten olemassa olevat lainat, mahdolliset maksujen laiminlyönnit, maksusitoumukset, verot ja vakuutukset.

Lisäksi arviossa huomioidaan, kuinka mahdollinen eläköityminen ja vastaavat tilanteet voivat vaikuttaa tulevaisuuden maksukykyyn ja luottokelpoisuuteen. 

Väärien tietojen selvittäminen oikeista

Luottokelpoisuuden määrittämisen onnistumiseksi laina-asiakirjojen tulee olla sellaisia, että hakija, luotonantaja ja lainanvälittäjät pystyvät tunnistamaan väärät tiedot oikeista.

Väärien tietojen antamisen ei tulisi juolahtaa edes mieleen, mutta sekin on moninaisen hakija-aineksen vuoksi mahdollista.

Onkin ensiarvoisen tärkeää, että lainalaitoksilla on oikeat metodit väärinkäytöksen tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Yhdenmukaisuus ja sen noudattaminen luottokelpoisuuden arvioinnissa

Vuonna 2018 luottokelpoisuuden määrittämiseen tehtiin suuria muutoksia.

Nykyään määrittämiseen eivät saa vaikuttaa tilastolliset seikat, kuten sukupuoli, äidinkieli, ikä tai asuinpaikka.

Muutos tehtiin sen jälkeen, kun havaittiin, että kielteisiä päätöksiä oli annettu edellä mainittujen tilastotietojen perusteella. 

Usein kysytyt kysymykset

Luottotietoja kartoitetaan, jotta lainanhakijan takaisinmaksukyvystä saataisiin realistinen käsitys.

Positiivinen luottorekisteri antaa reaaliaikaista tietoa hakijan nykyisistä lainoista, ei ainoastaan syntyneistä maksuhäiriömerkinnöistä. Positiivinen luottorekisteri voi näin ollen ehkäistä maksuhäiriöiden syntyä etukäteen.

Omat luottotietonsa voi tarkistaa ilmaiseksi kerran vuodessa Suomen Asiakastieto Oy:n verkkopalvelussa.

Maksuhäiriömerkintöjä on samalla henkilöllä yleensä useampia. Viimeisimmästä maksuhäiriömerkinnästä luottotietojen palautumiseen menee vähintään pari vuotta siitä, kun velka on kuitattu.

Maksuhäiriömerkintää voi välttää huolellisella taloudenpidolla ja huolehtimalla laskuista asianmukaisesti. Maksuhäiriömerkinnän syntyminen on hidas prosessi, ja saatavana olevasta velasta ilmoitetaan useaan otteeseen. Maksuhäiriömerkintää ei voi syntyä vahingossa.

Kirjoittaja

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.