Kilpailuta lainat täyttämällä hakemus alla

Tälläkin hetkellä monet pohtivat, onko luottotietojen menettäminen este lainan saamiselle.

On totta, että maksuhäiriömerkintä vaikuttaa moneen arkipäiväiseen asiaan, kuten vuokra-asunnon löytämiseen taikka internetsopimuksen solmimiseen. Lisäksi se voi myös koitua esteeksi lainan saannille. Tässä artikkelissa kerromme hyödyllisiä vinkkejä, kuinka toimia, jos sinulta löytyy maksuhäiriömerkintä ja harkitset uutta lainaa.

Tarkoittaako maksuhäiriömerkintä automaattista hylkyä?

Netistä haettavat lainat vaativat lähes aina puhtaat luottotiedot, etenkin jos kyseessä on vakuudeton laina. Vakuudellisen lainan saanti on puolestaan huomattavasti enemmän mahdollista. Luottotiedottomien kannattaa kuitenkin muistaa, että lainansaanti voi vaatia huomattavasti enemmän aikaa sekä vaivaa. 

Netin kautta haettavissa lainoissa palvelut tarkastavat hakijan luottotiedot automaattisesti hakemuksen lähetysvaiheessa ja maksuhäiriömerkintä on yksi yleisimmistä syistä hylkypäätöksen saannille. Tästä syystä pikavipin saaminen on lähestulkoon mahdotonta, jos luottotiedoista löytyy maksuhäiriömerkintä. 

Monissa tilanteissa onkin järkevintä olla yhteydessä omaan pankkiin, mikäli lainantarve yllättää. Osa pankeista myöntää asiakkailleen vakuudellista lainaa, vaikka heiltä löytyisi olemassa oleva merkintä. Pankissa on myös helpompi neuvotella merkinnän syistä ja missä vaiheessa sen takaisinmaksu on, joka antaa täysin eri kuvan taloudellisesta tilanteesta. 

Jos merkintä on aiheutunut jo aikaisemmin ja se on maksettu takaisin, voi lainan saaminen olla mahdollista. Monissa tilanteissa näille lainoille vaaditaan kuitenkin takaaja taikka vakuus. Yleinen vakuus näissä on esimerkiksi oma asunto taikka kesämökki. Jos vakuutta ei löydy, voi pankki joissakin tilanteissa kelpuuttaa myös henkilötakaajan.

Maksuhäiriömerkintään johtavat tapahtumat

Maksuhäiriömerkintä ei ilmesty tietoihin sattumalta, vaan kyseessä on pidemmän laiminlyönnin lopputulos. Maksuhäiriömerkintöjä ja niihin liittyviä ehtoja sääntelee luottotietolaki.

Maksuhäiriömerkinnän saaminen edellyttää, että kuluttaja-, osamaksu-, tili- tai luottokorttiluoton maksu on huomattavasti myöhässä. Myöhästymisen tulee olla yli 60 vuorokautta. 

Ennen maksuhäiriömerkintää lähetetään asiakkaalle maksukehotus. Kehotus tulee lähettää 21 päivää ennen maksuhäiriömerkinnän rekisteröintiä. Mikäli saat maksukehotuksen sinulla ei ole syytä huoleen, sillä se ei tarkoita maksuhäiriömerkintää. Sen ideana on toimia muistutuksena kyseisestä maksusta ja maksun myöhässä olemisesta. 

Luottotietoyhtiö lähettää asiakkaalle ilmoituksen ensimmäisestä hänen nimelleen syntyvästä merkinnästä, eli se ei tapahdu missään tilanteessa henkilön tietämättä. On kuitenkin hyvä huomioida, että myöhemmistä merkinnöistä tiedoksianto hoidetaan toisella tapaa.

Luottotietojen palautuminen ja taloudellisen tilanteen ylläpitäminen  

Maksuhäiriömerkinnän kesto on riippuvainen siihen johtavasta tilanteesta. Ulosoton jälkeen ja velkojan ilmoittamana se säilyy asiakastiedoissa 2-vuotta.

Käräjäoikeuden sekä ulosoton ilmoittavat merkinnät poistuvat kahden vuoden jälkeen, edellyttäen että velat on maksettu, eikä henkilölle kirjata uusia merkintöjä kyseisen ajan sisällä. On myös hyvä huomioida, että jokainen uusi merkintä pidentää edellisen kestoa, jolloin merkintä pysyy rekisterissä 4-vuotta. Velkajärjestelyn kautta hoidettavat maksuhäiriömerkinnät säilyvät puolestaan kaksi vuotta taikka tehdyn maksusuunnitelman keston ajan.

Velka voi myös vanheta. Vanhenemiseen on useita eri syitä. Alle listasimme velan vanhenemiseen määritellyt ehdot:

 • Jos maksutuomiosta on kulunut 15-vuotta
 • Jos velka on erääntynyt 20-vuotta sitten (velkojan tulee olla yritys taikka yhteisö)
 • Velan erääntymisestä on kulunut 25-vuotta (velkoja on yksityishenkilö)
 • Maksutuomiosta on kulunut 20-vuotta, kun velkoja on yksityishenkilö taikka saatava johtuu rikoksesta ja velallinen on tuomittu sen seurauksena yhdyskuntapalveluun taikka vankeuteen
 • Määräaikaa voidaan myös pidentää 10-vuodella, jos velkomista on vaikeutettu omaisuutta kätkemällä, lahjoittamalla, salaamalla faktoja tai muulla vastaavalla tavalla

Maksuhäiriömerkinnän saaminen ei voi jäädä huomaamatta, sillä siitä ilmoitetaan aina kirjeitse. Tästä kirjeestä käy ilmi velka, velkoja ja merkinnän päättymispäivä. Laskuista, veloista taikka ulosotosta johtuvat merkinnät näkyvät rekisterissä tilanteesta riippuen 2 - 4 vuotta. 

Maksuhäiriömerkinnän ilmoittajat

Maksuhäiriömerkintä voi syntyä usealla eri tavalla ja siitä seurannut ilmoitus voi tulla joko velkojalta, käräjäoikeudelta taikka ulosotosta. Alta prosessien eroavaisuuksia.

Ilmoittajana toimii velkoja

Maksumerkintä voi muodostua, jos lasku on myöhässä vähintään 60 päivää. Kyseinen merkintä tulee näkymään rekisterissä kahden vuoden ajan. Yleensä merkintä ei kuitenkaan tule velkojalta, vaan se tulee käräjäoikeuden taikka ulosoton ilmoittamana.

Ilmoittajana toimii käräjäoikeus

Velkoja saa velan ulosottoon, kun häneltä löytyy käräjäoikeuden antama maksutuomio. Käräjäoikeuden tehtävänä on ilmoittaa pankin tai rahoitusyhtiön myöntämään luottoon sekä laskurästeihin kuuluvat maksutuomiot viralliseen maksuhäiriörekisteriin.

Huomioithan, että ennen tuomiota velkojalle ilmoitetaan tulevasta perintäkirjeellä, joka varoittaa tuloillaan olevasta maksuhäiriömerkinnästä. Kirjeen lisäksi käräjäoikeus toimittaa haasteen.

Ilmoittajana toimii ulosotto

Maksuhäiriömerkintä tullaan tekemään, jos tuloja ei ole ollut mahdollista ulosmitata ulosoton toimesta taikka käynnissä oleva ulosmittaus on pitkäkestoinen. Tuomion sekä ulosoton merkinnät näkyvät rekisterissä yleensä noin kolmen vuoden ajan, riippuen tilanteesta. Jos velat maksetaan kuitenkin kokonaisuudessaan, eikä henkilölle aiheudu uusia merkintöjä kahden vuoden aikana, poistuu merkintä kahdessa vuodessa. On hyvä huomioida, että uusi merkintä pidentää ensimmäisen merkinnän keston maksimiin, eli neljään vuoteen.

Maskuhäiriömerkintään johtaneen tapahtuman jälkeen merkintä ei yleensä poistu, vaikka velka maksettaisiinkin pois nopeammin, kuin kahdessa vuodessa. Tässäkin tilanteessa on kuitenkin poikkeuksia, joiden joukkoon kuuluvat pitkäkestoiset ulosotot, pienet tulot tai tilanne jossa maksutuomion saanutta henkilöä ei saada tavoitettua. Edellä mainituissa esimerkkitilanteissa merkintä tullaan poistamaan heti, kun ulosoton päättymisestä tai velan maksusta saadaan tieto luottorekisteriyhtiölle.

Mikä on velkajärjestely ja missä tilanteessa se tulee käytäntöön?

Velkajärjestelyä pidetään viimeisenä keinoja velkaongelman ratkaisemiseen. Ennen sen hakemista, tulee sinun selvittää, saadaanko ongelma ratkaistua jollakin toisella tapaa. Velkajärjestelyn onnistumiseksi, tulee taloudellisen tilanteesi olla myös todella tasainen ja elämäntilanteen vakiintunut. Velkajärjestelyyn ilmoittautuneen tulee olla myös halukas muuttamaan kulutustottumuksiaan tarpeen vaatiessa.

Velkajärjestelyä haetaan käräjäoikeudelta Hakemuksen liitteeksi, tulee sinun liittää kaikki asiakirjat tuloista, menoista, omaisuudesta, veloista sekä omasta henkilökohtaisesta terveydentilastasi. Lisäksi sinun tulee liittää hakemukseen oma selvitys, josta löytyvät velkaantumiseen johtaneet syyt, eli velkaantumishistoria. Asiakirjassa kerrot, kuinka velka on syntynyt ja miten voit korjata tilanteen, miten velka oli tarkoitus maksaa ja miksi niiden maksu ei onnistunutkaan. Hakemukseen on mahdollista liittää myös oma ehdotus maksuohjelmasta, mutta tämä ei kuitenkaan ole pakollista.


1 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 1–20 000 euroa
 • Laina-aika 1–10 vuotta
 • Nimelliskorko 9,95%–19,97%

Esimerkki: Ferratumin 4000€ lainan todellinen vuosikorko on 29,97%, 1v takaisinmaksu. Laina jakautuu 12 erään, eli 381,38€ x 12 = 4 576,59€. Kokonaiskulut 576,59€

OmaLaina.fi lue arvostelu
100 € - 60 000 €
 • Hae lainaa 100–60 000 euroa
 • Nimelliskorko 4,19%–20%
 • Laina-aika 1–20 vuotta

Esimerkki: Omalaina 10 000€ lainan todellinen vuosikorko 6,26%, 5-vuoden takaisinmaksuajalla. Laina jakautuu 60 erään, eli 193,71€x60=11 620€. Kokonaiskulut 1 620€.

Komplett Bank lue arvostelu
1 000 € - 50 000 €
 • Hae lainaa 1000–50 000 euroa
 • Markkinoiden joustavin takaisinmaksu
 • Nimelliskorko 4,9%–19,9%

Esimerkki: KomplettBank 10 000€ lainan todellinen vuosikorko 15,33%, 5v maksuajalla. Laina jakautuu 60 erään, eli 235€ x 60= 14 070€. Kokonaiskulut 4 070€.

Fellow Finance lue arvostelu
50 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 50–20 000 euroa
 • Laina-aika 24–84 kk
 • Nimelliskorko 5%–20%

Esimerkki: Fellow Finance 7 000€ lainan todellinen vuosikorko on 14,62%. Lainan kokonaiskustannukseksi määrittyy tässä tilanteessa 10 471€.

Haenyt.fi lue arvostelu
500 € - 60 000 €
 • Laina-aikaa 1–15 vuotta
 • Todellinen vuosikorko 4,5%–38%
 • Kilpailuta pikalainat, kulutusluotot ja lainojen yhdistely

Lainaesimerkki: 10 000 euron laina, 5 vuoden takaisinmaksuajalla. Lainan todellinen vuosikorko on 10,91%, jolloin lainan kokonaissumma on 12 866,64€. Kuluja esimerkki tilanteessa kertyy 2866,64€.

500 € - 60 000 €
 • Vertaile 500–60 000 euron lainat
 • Laina-aika 1–18 vuotta
 • Nimelliskorko 4–20%

Advisa lainaesimerkki: 10 000€ lainaa, laina-aika 12 vuotta. Nimelliskorko 5.64% ja todellinen vuosikorko 5,79%. Maksettava kokonaismäärä on 13 785€ ja kuukausikustannukset 96€ (yhteensä 144 maksuerää).

1 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 1–20 000 euroa
 • Laina-aika 1–10 vuotta
 • Nimelliskorko 9,95%–19,97%

Esimerkki: Ferratumin 4000€ lainan todellinen vuosikorko on 29,97%, 1v takaisinmaksu. Laina jakautuu 12 erään, eli 381,38€ x 12 = 4 576,59€. Kokonaiskulut 576,59€

OmaLaina.fi lue arvostelu
100 € - 60 000 €
 • Hae lainaa 100–60 000 euroa
 • Nimelliskorko 4,19%–20%
 • Laina-aika 1–20 vuotta

Esimerkki: Omalaina 10 000€ lainan todellinen vuosikorko 6,26%, 5-vuoden takaisinmaksuajalla. Laina jakautuu 60 erään, eli 193,71€x60=11 620€. Kokonaiskulut 1 620€.

Fellow Finance lue arvostelu
50 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 50–20 000 euroa
 • Laina-aika 24–84 kk
 • Nimelliskorko 5%–20%

Esimerkki: Fellow Finance 7 000€ lainan todellinen vuosikorko on 14,62%. Lainan kokonaiskustannukseksi määrittyy tässä tilanteessa 10 471€.

1 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 1–20 000 euroa
 • Laina-aika 1–10 vuotta
 • Nimelliskorko 9,95%–19,97%

Esimerkki: Ferratumin 4000€ lainan todellinen vuosikorko on 29,97%, 1v takaisinmaksu. Laina jakautuu 12 erään, eli 381,38€ x 12 = 4 576,59€. Kokonaiskulut 576,59€

Fellow Finance lue arvostelu
50 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 50–20 000 euroa
 • Laina-aika 24–84 kk
 • Nimelliskorko 5%–20%

Esimerkki: Fellow Finance 7 000€ lainan todellinen vuosikorko on 14,62%. Lainan kokonaiskustannukseksi määrittyy tässä tilanteessa 10 471€.

OmaLaina.fi lue arvostelu
100 € - 60 000 €
 • Hae lainaa 100–60 000 euroa
 • Nimelliskorko 4,19%–20%
 • Laina-aika 1–20 vuotta

Esimerkki: Omalaina 10 000€ lainan todellinen vuosikorko 6,26%, 5-vuoden takaisinmaksuajalla. Laina jakautuu 60 erään, eli 193,71€x60=11 620€. Kokonaiskulut 1 620€.

1 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 1–20 000 euroa
 • Laina-aika 1–10 vuotta
 • Nimelliskorko 9,95%–19,97%

Esimerkki: Ferratumin 4000€ lainan todellinen vuosikorko on 29,97%, 1v takaisinmaksu. Laina jakautuu 12 erään, eli 381,38€ x 12 = 4 576,59€. Kokonaiskulut 576,59€

Fellow Finance lue arvostelu
50 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 50–20 000 euroa
 • Laina-aika 24–84 kk
 • Nimelliskorko 5%–20%

Esimerkki: Fellow Finance 7 000€ lainan todellinen vuosikorko on 14,62%. Lainan kokonaiskustannukseksi määrittyy tässä tilanteessa 10 471€.

OmaLaina.fi lue arvostelu
100 € - 60 000 €
 • Hae lainaa 100–60 000 euroa
 • Nimelliskorko 4,19%–20%
 • Laina-aika 1–20 vuotta

Esimerkki: Omalaina 10 000€ lainan todellinen vuosikorko 6,26%, 5-vuoden takaisinmaksuajalla. Laina jakautuu 60 erään, eli 193,71€x60=11 620€. Kokonaiskulut 1 620€.

1 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 1–20 000 euroa
 • Laina-aika 1–10 vuotta
 • Nimelliskorko 9,95%–19,97%

Esimerkki: Ferratumin 4000€ lainan todellinen vuosikorko on 29,97%, 1v takaisinmaksu. Laina jakautuu 12 erään, eli 381,38€ x 12 = 4 576,59€. Kokonaiskulut 576,59€

Fellow Finance lue arvostelu
50 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 50–20 000 euroa
 • Laina-aika 24–84 kk
 • Nimelliskorko 5%–20%

Esimerkki: Fellow Finance 7 000€ lainan todellinen vuosikorko on 14,62%. Lainan kokonaiskustannukseksi määrittyy tässä tilanteessa 10 471€.

OmaLaina.fi lue arvostelu
100 € - 60 000 €
 • Hae lainaa 100–60 000 euroa
 • Nimelliskorko 4,19%–20%
 • Laina-aika 1–20 vuotta

Esimerkki: Omalaina 10 000€ lainan todellinen vuosikorko 6,26%, 5-vuoden takaisinmaksuajalla. Laina jakautuu 60 erään, eli 193,71€x60=11 620€. Kokonaiskulut 1 620€.

1 € - 20 000 €
 • Hae lainaa 1–20 000 euroa
 • Laina-aika 1–10 vuotta
 • Nimelliskorko 9,95%–19,97%

Esimerkki: Ferratumin 4000€ lainan todellinen vuosikorko on 29,97%, 1v takaisinmaksu. Laina jakautuu 12 erään, eli 381,38€ x 12 = 4 576,59€. Kokonaiskulut 576,59€

4 000 € - 10 000 €
 • Hae lainaa 4 000–10 000 euroa
 • Laina-aika 36–84 kk
 • Nimelliskorko 4%–19,9%

Esimerkki: Laina.fi 4000€ todellinen vuosikorko 23,96% 36kk takaisinmaksu, eli 158,43€ x 36 = 5 703,63€. Kokonaiskulut 1 703,63€.

Komplett Bank lue arvostelu
1 000 € - 50 000 €
 • Hae lainaa 1000–50 000 euroa
 • Markkinoiden joustavin takaisinmaksu
 • Nimelliskorko 4,9%–19,9%

Esimerkki: KomplettBank 10 000€ lainan todellinen vuosikorko 15,33%, 5v maksuajalla. Laina jakautuu 60 erään, eli 235€ x 60= 14 070€. Kokonaiskulut 4 070€.