Monet ovat miettineet, kuinka omien luottotietojen tarkistus onnistuu ja millaisia tietoja tätä kautta on saatavissa. Luottotietojen tarkistus voi tulla kyseeseen, mikäli sinulla on ollut aikaisempia maksuvaikeuksia ja haluat tietää, ovatko luottotiedot silti puhtaat tai mikäli olet maksanut olemassa olevat velat sekä odotat luottotietojen puhdistumista. Syitä tietojen tarkastukselle on useita.

Omien luottotietojen tarkistuksesta sekä siihen liittyvistä säännöksistä kerromme lisää tässä artikkelissa. 

Vertaile parhaat lainaat täyttämällä alapuolelta löytyvä hakemus 

Mitä luottotiedot kertovat? 

Luottotietojen on tarkoitus antaa viitettä henkilön sen hetkisestä maksukyvystä ja niiden tarkastaminen on yleinen toimintatapa, kun puheena on vakuutus-, internet- tai vaikkapa vuokrasopimuksen tekeminen. 

Luottotiedoilla mitataan yrityksen sekä yksityisen henkilön taloudellista asemaa sekä kykyä selviytyä sitoumuksista. Lisäksi puhtaat luottotiedot lisäävät henkilön luotettavuutta. Tietoja tarkastavan henkilön tavoitteena onkin saada selville, millaisessa taloudellisessa tilanteessa yksittäinen henkilö taikka yritys sillä hetkellä on. 

Suomessa luottotietoja kerää ainoastaan kaksi yksityistä yritystä. Nämä palvelut myyvät tietoja eteenpäin tahoille, jotka ovat kiinnostuneet tarkastamaan asiakkaan luottokelpoisuuden. Tällaisia yrityksiä ovat muun muassa teleoperaattorit. Kyseistä rekisteriä ylläpidetään, jotta luotonantajat eivät joutuisi taloudellisiin ongelmiin eivätkä he kärsisi luottotappiota, jos lainaa ottanut tai sopimuksen allekirjoittanut henkilö ei noudata tehtyä sopimusta. 

Luottotietojen tarkastaminen onnistuu myös itse ja niiden seuraaminen onkin erityisen viisasta, mikäli sinulla on ollut aikaisempia maksuvaikeuksia. Luottotietojen seuraaminen auttaa velallisia hahmottamaan juuri sen hetkinen taloudellinen tilanne sekä mahdollisesti myös suunnittelemaan tulevaisuuden velkojen maksua. 

Luottorekisterit Suomessa 

Kuten edellä jo kerroimme, Suomessa toimii kaksi suurta sekä tunnettua luottorekisteriä. Nämä ovat Suomen Asiakastieto sekä Bisnode (lisää tietoja molemmista alta). Kyseisten yritysten tehtävänä on pitää yllä yksityishenkilöiden sekä yritysten luottorekisteriä ja myydä palveluitaan lainayhtiöille, pankeille, vakuutusyhtiöille sekä muille tietoja tarvitseville. 

Luottorekisterin pääasiallisena tarkoituksena on helpottaa yrityksiä asiakasvalinnassa. Suurien firmojen lisäksi vuokranantajilla on mahdollisuus tarkistaa vuokralaiseksi pyrkivän luottotiedot, varmistuakseen vuokralaisen maksukyvystä. 

Suomen Asiakastieto 

Suomen Asiakastieto Oy:n historia yltää vuoteen 1961, jolloin perustettiin Luottokontrolli Oy:n. Luottokontrollista tuli Suomen Asiakastieto Oy. vuonna 1988.

Yritys perustelee kuitenkin saaneensa alkunsa joulukuussa 1905, jolloin Suomalainen Luotonantajayhdistys tuli ihmisten tietouteen. Kyseinen yritys on siis kulkenut jo vuoteen 2019 mennessä pitkän polun ja nähnyt monenlaista kehitystä. Suurin niistä on kuitenkin tapahtunut 2000 -luvulla, jolloin muutoksen tahti on kiihtynyt aikaisemmasta. 2000 -luvun kehitys on tehnyt yrityksen asiakastietojärjestelmä miltei kokonaan digitaalisen. Digitaalisoitumisen johdosta yritys pyrkii jatkamaan kehitystään jatkuvalla syötöllä. Heidän suurimpana pyrkimyksenä on tarjota aikaisempaakin laajempaan tietomäärään perustuvia palveluita. 

Suomen Asiakastiedon palveluita käyttävät pääasiassa riskienhallinnan, taloushallinnon, päätöksen teon sekä myynnin ja markkinoinnin yritykset. Yritys palvelee useilla eri toimialoilla toimivia firmoja ja heidän liikevaihtonsa oli vuoden 2018 lopussa 134 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 yrityksellä oli myös noin 450 työntekijää, jotka työskentelevät seitsemässä eri kaupungissa. Toimistot sijaitsevat Suomessa sekä Ruotsissa. 

Suomen Asiakastieto Oy:n arvoihin kuuluvat läpinäkyvyys sekä luottamus. He ovat täysin puolueeton tiedontuottaja, joka tuo läpinäkyvyyttä sekä luottamusta osaksi yrityksen ja asiakkaan sopimussuhdetta. Tämä tuo turvaa molemmille yrityksille sekä kuluttajille.

Lisäksi yrityksen toiminta perustuu maailmalla laajalti tunnettuun ISO9001:2015 sertifioituun laatujärjestelmään. Oleellisena osana kyseistä laatutekijää on prosessin ja laadun jatkuva kehittäminen sekä seuranta. 

Bisnode

Bisnode on Euroopan suurin smart datan sekä analyytikan toimittaja. Kyseinen firma ja sen tekijät ovat kiinnostuneita siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Firman suurimpia arvoja ovat yhteistyö sekä luottamus, jotka kulkevat mukana heidän jokapäiväisessä toiminnassaan. Heille on tärkeää kuunnella asiakastaan sekä ottaa jokaisen yksilön tarpeet huomioon erikseen. 

Bisnode toimii yhteensä 19 maassa, eli se on huomattavasti Suomen Asiakastieto Oy:ta kansainvälisempi. Yritys työllistää yhteensä 2 100 henkilöä. Jokainen Bisnoden työntekijä rikastuttaa yrityskulttuuria entisestään. Yrityksen pyrkimyksenä on paikallisuus. Tämä siksi, että he haluavat tarjota asiakkailleen mahdollisimman nopeat toiminnot. 

Yritys on saanut alkunsa vuonna 1989, jonka jälkeen sen omistussuhteet ovat muuttuneet useampaan kertaan. Muutoksista viimeisin oli vuonna 2012 käynnistetty kehityshanke, jonka tarkoituksena oli yhdistää kaikki erilliset konsernit Euroopassa. 

Omien luottotietojen tarkistus Suomessa 

Jos luottorekisteristäsi löytyy merkintöjä, kertoo se tiedon pyytäneelle seuraavat asiat; mistä sekä keneltä merkintä on peräisin, kuinka kauan merkintä on ollut rekisterissä sekä minne tietoja on luovutettu viimeisen 12 kuukauden aikana. Lisäksi luottotiedoista on mahdollista nähdä, onko maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut velka maksettu vai maksamaton. 

Molemmat Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode ovat laillisesti velvoitettuja tarjoamaan yksityishenkilölle mahdollisuuden tarkistaa omat luottotietonsa. Ilmaiseksi se on mahdollista tehdä kerran 12 kuukaudessa. Jos omat luottotiedot halutaan tarkistaa useammin kuin kerran vuodessa, tulee raportista maksaa. Suomen Asiakastieto Oy:llä kyseinen palvelu kustantaa 19,95 euroa sekä Bisnodelta palvelun saa 9,90 eurolla. Luottotietoja ei siis kannata pyydellä turhaa, jotta turhilta maksuilta vältyttäisiin.

Omien luottotietojen tarkistus on yksinkertaista, mutta toiminnon suorittaminen vaatii laajaa tunnistautumista. Nykyään tietojen hankinta onnistuu näppärästi verkossa, jonka lisäksi tiedot on mahdollista pyytää myös postitse taikka sähköpostilla. 

Verrattaessa tietopyyntöä Suomen Asiakastiedon sekä Bisnoden välillä, on prosessi Asiakastiedoilla hieman hankalampi, sillä maksullisia tietoja tulee pyytää postitse taikka sähköpostilla. Näin luottotietojen tarkastus käy: 

Bisnode: 

  1. Tunnistaudu palveluun verkkopankkitunnuksillasi. Tämä onnistuu Bisnoden kotisivuilla
  2. Täytä puuttuvat henkilötiedot
  3. Lataa luottotiedot yrityksen verkkopalvelusta 

Suomen asiakastieto Oy: 

  1. Lataa sekä täytä lomake yrityksen verkkosivuilla 
  2. Lataa sekä tulosta lomake 
  3. Kopioi henkilöllisyystodistus (todistukseksi kelpaavat passi, kuvallinen henkilökortti sekä ajokortti)
  4. Lähetä täytetty sekä tulostettu lomake sekä kopio henkkareista 
  5. Luottotiedot saat itsellesi postitse taikka sähköpostilla