Maksuhäiriöt ja niiden häviäminen

Maksuhäiriöiden määrä suomessa ovat olleet nousussa jo vuosien ajan. Vuonna 2018 ulosotossa oli miltei 580 000 suomalaista. Kyseinen luku on noin 80 000 merkintää korkeampi kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten. Merkintöjä saaneet henkilöt ovat monesti työikäisiä ja yksinasuvia. Mikä on johtanut suomalaiset tähän tilanteeseen ja miten maksuongelmat on mahdollista ratkaista?

lainat.fi

Kuinka välttyä velkakierteeltä

Velkaantuminen voi tuntua todella vaikealta aiheelta, mutta ainoa mahdollisuus siitä selviämiseen on asiasta puhuminen. Kyseessä on iso ongelma, eikä velkaantunut ole ainoa kyseisessä tilanteessa painiva.

Apua kannattaa pyytää esimerkiksi Takuusäätiöstä jo velkaantumisen alkuvaiheessa, sillä tällöin asia on helpommin selvitettävissä. Selvittämättömänä velkakierteellä voi olla tuhoisat vaikutukset. Pahimmillaan maksuongelmat ajavat ihmisiä jopa asunnottomuuteen.

Myös vaikeista maksuongelmista on mahdollista selvitä ja suurestakin ahdingosta on mahdollista päästä ulos. Tämä vaatii kuitenkin sinnikkyyttä ja monissa tilanteissa myös ammattilaisen apua. Apua on saatavilla muun muassa seurakuntien raha-asianeuvonnasta. Seurakunnan mallissa kaksi talousalan ammattilaista keskustelee velkaantuneen kanssa kahdesta viiteen kertaan muutaman viikon välein. 

Jos painit rahaongelmien kanssa, älä lannistu, sillä kaikesta on mahdollista selvitä. Harkinnassa on ollut paranisiko tilanne, jos maksuhäiriömerkinnät poistettaisiin välittömästi velkojen maksamisen jälkeen. Maksuhäiriön merkitys on suuri ja se vaikuttaa moniin päivittäisiin asioihin, kuten vakuutuksien saantiin taikka puhelin- ja internetsopimuksiin. Vaikeimmissa tilanteissa se voi aiheuttaa myös kodittomuutta. 

Velkakierteen katkaisu

Velkakierteeseen joutuneille löytyy monta ulospääsyä, yksi yleisimmistä on velkajärjestely. Velkajärjestelyyn pääsyä on mahdollista anoa käräjäoikeudessa. Tässä järjestelyssä velkoja maksetaan takaisin keskimäärin kolmesta viiteen vuoteen. Jos velkajärjestelyyn hakeutuneella on velkaa vielä järjestelyn päätyttyä annetaan nämä anteeksi. 

Velat voivat myös vanhentua. Tämä on suomalainen erikoisuus, joka tapahtuu yleensä 15 vuoden kuluessa. Elinikäisiä maksuja ei Suomessa näin ollen ole. Tällaista järjestelmää ei käytetä missään toisessa Pohojoismaassa. Suomessa on myös käyty keskustelua siitä, voiko yksittäinen henkilö tulevaisuudessa hakea itseään konkurssiin. Tällöin velkaantuneet välttyisivät vuosien maksujärjestelyltä ja velat kuitattaisiin yhdellä kerralla. 

Yksittäisen henkilön konkurssiin hakeutuminen jakaa kuitenkin mielipiteitä. Suurimmat kysymykset liittyvät siihen, kenen velat annettaisiin anteeksi konkurssilla ja mitkä olisivat puolestaan esteitä velkojen nollaamiselle.

Konkurssimenettely saattaa helposti laiminlyödä Suomessa noudatettavaa yhdenvertaisuusperiaatetta, jolloin perustuslailliset seikat eivät täyttyisi. Ei myöskään tule kyseeseen, että kaikki lainat kuuluisivat konkurssin piiriin.

Ongelmaksi koetaan lisäksi se, että rahaongelmiin joutuneen henkilön täytyisi kyetä hoitamaan raha-asiansa tulevaisuudessa. Järjestelmä vaatisi todella paljon seurantaa sekä tukea, jotta velkaantuneen elämä jatkuisi tasapainoisena, eikä hän kohtaisi samaa tilannetta uudelleen. Esimerkiksi kotivakuutuksen hankinta voi olla hankalaa maksuhäiriömerkinnän saaneelle.

Ulosotto voi toimia hyvänä ratkaisuna velkakierteen päättämiseksi. Ulosotto on suosituin velkojen nollauskäytäntö Suomessa. Tuomioistuimelta haetaan ulosottoa siinä vaiheessa, kun velkojen maksaminen ei enää onnistu.

Talousahdinko on suomalaisille häpeällinen asia. Asiantuntijoiden mukaan velkojen kannattaa antaa mennä ulosottoon, mikäli tilanteesta on mahdotonta selvitä muutoin. Ulosotto ei ole epäonnistumisen merkki, vaan tapa selvittää asia. Suppeassa ulosotossa maksuhäiriömerkintä poistuu välittömästi velkojen hoitamisen jälkeen.

Kirjoittaja

Tämä sivusto käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.