Luottokelposuus ja sen vaikutus elämään 

Vertaile ja hae lainaa 

Lainaa haettaessa, vakuutuksia otettaessa, vuokra-asuntoa etsittäessä luottokelpoisuus on asia, joka tarkistetaan heti ensitilassa. Mikäli luottotiedot ovat puhtaat ja olet ns. luottokelpoinen, elämäsi on huomattavasti helpompaa, kuin jos luottotiedot olisivat menneet ja rekisteristä löytyisi merkintöjä. Tässä artikkelissa perehdymme, mitä luottokelpoisuus terminä tarkoittaa ja mitkä asiat vaikuttavat luottokelpoisuusarvioon sekä missä tilanteissa luottokelpoisuus tullaan arvioimaan. 


Luottokelpoisuus määritelmä 

Luottokelpoisuudella tarkoitetaan yksittäisen henkilön, yhtiön taikka yhteisön kykyä suoriutua taloudellisesta velvotteestaan. Pääasiassa termillä tarkoitetaan, kuinka yksittäinen henkilö, yhteisö taikka yhtiö pystyy suoriutumaan omasta taloudellisesta velvoitteistaan. Parhaiten termi kuvastaa, kuinka lainanmaksu sekä muiden menojen hoitaminen onnistuu ilman kolmatta osapuolta ja mikä on riski ns. epäonnistumiseen. 

Luottokelpoisuus on mahdollista selvittää siihen erikoistuneen laitoksen arviolla. Luottolaitoksen tehtävänä on perehtyä yksityishenkilön tai yrityksen tilanteeseen ja luokitella tarkka luottokelpoisuus. 

Luottokelpoisuus ja sen arviointi 

Luottokelpoisuuden arviointi on määritelty finanssivalvonnassa ja arvioinnin tulee olla sama jokaiselle. Yleisin syy luottokelpoisuuden arvioinnille on osamaksu-, luottokortti- taikka lainahakemus. Laina, osamaksu taikka luottokortti myönnetään vain, jos luottoluokitus on hyvä ja aikaisemmat maksut on hoidettu moitteettomasti. 

Luottokelpoisuuden arviointiin käytetään monenlaisia tietoja sekä menetelmiä, mutta tärkeimpinä toimivat tulojen sekä menojen suhdanne. Jos luottolaitos määrittelee menosi liian suuriksi tuloihin nähden, ei luottoa tulla myöntämään. 

Ennen digitaalisuuden aikaa luottokelpoisuus arvioitiin tutustumalla hakijan rahalliseen tilanteeseen, jonka perusteella päätös lainan myöntämiseksi tehtiin. Digitaalisuuden aikakautena markkinoille on kuitenkin tullut erilaisia ratkaisuja, joka on nopeuttaneet luottopäätöksen tekoa huomattavasti. Suomessa ei kuitenkaan ole käytössä ulkomailla tunnettua positiivista luottorekisteriä, josta lainanmyöntäjä pystyisi selvittään olemassa olevan luoton. Tästä syystä heidän tulee käyttää muita keinoja asian selvittämiseen. 

Euroopan pankkiviranomaiset (EBA, European Banking Authority) ovat antaneet virallisen ohjeistuksen luottokelpoisuuden arviointiin, mutta arviointia valvoo jokaisen maan oma viranomainen. Suomessa kuluttajasuojalaki määrittää sekä sääntelee luottokelpoisuuden arviointia, yhdessä Finanssivalvonnan kanssa. 

Luottolaitokset selvittävät aina samat asiat arvioidessaan luottokelpoisuutta, heidän tulee noudattaa täydellistä tasapuolisuutta. He aloittavat hakijan tulojen selvittelyn ja tunnistavat mahdolliset väärät tiedot oikeista. Lisäksi luottolaitos selvittää kuluttajan kyvyn suoriutua nykyisistä maksuvelvotteista sekä tulevista. 


Hae lainaa   400-10 000 100-50 000 50-4000 100-2 000 10-3 000 10-2010 10-2 000 1000-50 000 50-20 000 100-5 000 100-5 000 1000-50 000 100-10 000 500-50 000 2000-500 000 500-50 000 2 000-10 000 1 000-3 000 1 000-25 000 10-2 100

Yritysten luottokelpoisuuden selvittäminen on taas oma hommansa. Yrityksille on olemassa useita eri luottoluokituksia. Tähän vaikuttavat heidän rahallinen tilanne, aikaisimmista maksuista suoriutuminen sekä tietenkin kuinka monta tilikautta yritys on kerennyt toimia. Yrityksen tilannetta tutkitaan myös YTJ:n avustuksella. 

Yrityksen luottoluokitus ilmoitetaan kirjainyhdistelmillä. Luokitukset ovat muun muassa AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D jne. Moody-luokat AAA-BBB ovat keskitason yläpuolella, AAA-BAA ovat keskitasoa sekä BA-D ovat huonoimmat mahdolliseet luokitukset, jolloin on hyvin epätodennäköistä, että yritykselle myönnetään luottoa. D-luokka tarkoittaa, että yritys on käytännössä konkurssissa.

Yritysten luottoluokitukset ovat myös jaettu lyhyen ajan sekä pitkän ajan luottoluokituksiin. Lyhyen ajan luottoluokitukset tehdään monissa tilanteissa koneellisesti ja kartoituksessa otetaan huomioon esimerkiksi yrityksen maksuhäiriömerkinnät sekä muut yrityskytkökset. Yleensä kyseistä luottoluokitusta käyttää eri tavaroiden toimittajat.

Pitkässä luottoluokituksessa luokituksen tekee analyytikko. Analyytikon tehtävä on perehtyä tarkemmin sekä useamman viikon ajan yritykseen ja sen toimintaan. Lisäksi analyytikko selvittää sen mahdollisuudet tulevasiuudessa ja perustaa vastauksen tulevaisuuden näkymiin sekä yleiseen tilanteeseen. Suomessa muun muassa pankit käyttävät pitkän ajan luottoluokitusta. 

Hakijan luottokelposuuden selvittäminen 

Luottokelpoisuus selvitetään niin, että luottolaitos pyytää laajan tietopaketin hakijan ansiokyvystä. Mikäli hakijan tulot vaihtelevat, tulee luottolaitoksen varmistua siitä, että takaisinmaksu onnistuu myös tulojen vaihtelun jälkeen. 

Kuluttajan sen hetkinen sekä tulevaisuuden maksukyky

Tulojen lisäki luottolaitoksen tulee myös varmistua, että lainanhakija pystyy suoriutumaan lainasta, eli sen takaisinmaksusta korkoineen sekä kuluineen. Maksukykyyn vaikuttavat monet asiat, kuten muut olemassa olevat lainat, mahdolliset muiden maksujen laiminlyönnit, maksusitoumukset, verot, vakuutukset sekä oikeastaan kaikki muu, mikä vaikuttaa henkilön maksukykyyn. Lisäksi arviossa otetaan huomioon, kuinka mahdollinen eläköityminen sekä vastaavat tilanteet voivat vaikuttaa tulevaisuuden maksukykyyn sekä luottokelpoisuuteen. 


Hae lainaa   400-10 000 100-50 000 50-4000 100-2 000 10-3 000 10-2010 10-2 000 1000-50 000 50-20 000 100-5 000 100-5 000 1000-50 000 100-10 000 500-50 000 2000-500 000 500-50 000 2 000-10 000 1 000-3 000 1 000-25 000 10-2 100

Väärien tietojen selvittäminen oikeista

Luottokelpoisuuden määrittämisen onnistumiseksi, tulee laina-asiakirjojen olla sellaisia, että hakija, luotonantaja sekä lainanvälittäjät pystyvät tunnistamaan väärät tiedot oikeista. Väärien tietojen antamisen ei tulisi tulle kenenkään mieleen, mutta sekin on mahdollista ja tästä syystä on todella tärkeää, että lainalaitoksilla on oikeat metodit tunnistaa väärinkäytös sekä ehkäistä ongelman laajenemista tulevaisuudessa. 

Tasa-arvoisuus ja sen noudattaminen luottokelpoisuutta määrittäessä 

Vuonna 2018 luottokelpoisuuden määrittämiseen tehtiin suuria muutoksia. Nykyään määrittämiseen eivät saa vaikuttaa tilastolliset asiat kuten sukupuoli, äidinkieli, ikä tai asuinpaikka. Tämä muutos tehtiin, sillä julkisuudessa kävi ilmi, että verkkokaupassa tehdyn luottohakemuksen päätös tuli kielteisenä takaisin. Kielteinen päätös oli tehty aikaisemmin mainittujen tilastotietojen perusteella. 

Tästä tapauksesta huolimatta yhdenvertaisuus- sekä tasa-arvolautakunta ei näe, että tekoälyn käyttäminen olisi ongelma. Tekoälyn käytölle on useissa tilanteissa peruste, mutta niiden tietoja ei ole perusteellista käyttää syrjivästi. Syrjinnän uskotaan kuitenkin pysyvän taka-alalla, sillä yrityksille on määritetty 100 000 euron uhkasakko vastaavanlaisten rikkeiden varalle. 

Keinot ylivelkaantumisen estämiseksi 

Syyskuussa 2018 oikeusministeriö julkaisi heidän teettämän selvityksen positiivisesta luottorekisteristä. Selvitys kertoo, että Suomeen tultaisiin perustamaan luottorekisteri, joka keskittyy positiivisiin luottotietoihin. Tämän tarpeen on koettu suurentuneen viimeisien vuosien aikana. Positiiviselle luottotietorekisterille nähdään tarve, sillä se kertoo muun muassa kotitalouksien velkaantumisesta. Sen tarve on myös suuri kansainvälisten käytäntöjen vuoksi. 

Termi positiivinen luottorekisteri tarkoittaa yleistä tietokantaa, josta luotonantajat pystyvät näkemään reaaliaikaisen lainamäärän ja tulotiedot. Tämä edesauttaa määrittämään lainanhakijan luottokelpoisuudesta. Tällä hetkellä luotonantajalla on mahdollisuus nähdä vain olemassa olevat maksuhäiriömerkinnät. Tämän uudistuksen myötä maksukyvyn arviointi olisi huomattavasti helpompi prosessi. 


Hae lainaa   400-10 000 100-50 000 50-4000 100-2 000 10-3 000 10-2010 10-2 000 1000-50 000 50-20 000 100-5 000 100-5 000 1000-50 000 100-10 000 500-50 000 2000-500 000 500-50 000 2 000-10 000 1 000-3 000 1 000-25 000 10-2 100

Lainantarpeen iskiessä hae lainaa seuraavilta tarjoajilta  

Markkinoilta löytyy satoja erilaisia lainantarjoajia. Me lainat.fi sivustolla olemme tutustuneet niihin puolestasi ja sivustomme kautta sinulla on mahdollisuus löytää luotettavat sekä turvalliset toimijat. Alle listasimme pari luotettavaa toimijaa äkillisen rahantarpeen iskiessä. Myös nämä toimijat arvioivat luottokelpoisuuden ennen luoton myöntämistä. 

Suomen Yrityslaina 

Suomen Yrityslaina tarjoaa helpotusta kaiken kokoisille yrityksillä. Lainaa on mahdollista hakea 1 000 - 25 000 euroon asti. Takaisinmaksuaikaa on mahdollista saada parhaillaan 6 kk. Korko Suomen Yrityslainalla sijoittuu asiakkuuden mukaan, mutta kuitenin 1,75% - 4,95% välille. 

Lainahakemuksen täyttäminen vie noin minuutin ja parhaillaan lainapäätös voi olla yrityksellä muutamassa minuutissa. Suomen Yrityslainan tavoitteena on tarjota kilpailukykyisiä lainoja myös yrityksille, joiden luottoluokitus on paras mahdollinen. Lopullinen lainanhinta on nähtävissä ainoasaan lainatarjouksesta, joka on jokaiselle asiakkaalle henkilökohtainen. 

Suomen Yrityslaina on reilu toimija, joka ei peri nostokuluja, järjestyspalkkiota, korkoja taikka muita lainoihin liittyviä piilokuluja. Lainan hakeminen on myös 100%:sti maksutonta eikä sido yritystä lainan ottamiseen. 

Hae yrityslainaa!

Yleislaina 

Yleislainalta on mahdollista hakea lainaa 2 000 eurosta - 10 000 euroon asti. Yrityksen lainanhakuprosessi on nopea sekä helppo, heiltä löytyy myös asiantunteva ja ystävällinen asiakaspalvelu. Lainan takaisinmaksu aika on 6 - 60 kuukautta. Lainahakemuksen jätön jälkeen, asiakas saa luottopäätöksen välittömästi. Myönteisen päätöksen allekirjoittaminen onnistuu verkkopankkitunnuksilla.

Lainaa on mahdollista saada, mikäli hakijan vakituinen osoite on Suomessa, hänellä ei ole merkintöjä luottotiedoissa, hakija on yli 20-vuotias sekä menojen ja tulojen yhteisarvio on positiivinen.

Yleislainan korko on 9,9% -  24,90%. Lainan todellinen vuosikorko sijoittuu taas 40% - 60% välille. 

Hae Yleislainaa!

 

 

 

 


FAQs